Presentatie: Toponymisch woordenboek van Oost- en Zeeuws-Vlaanderen

Op 20 december wordt het digitale Toponymisch Woordenboek van Oost- en Zeeuws-Vlaanderen aan het publiek voorgesteld.

Het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie voltooide zonet een project i.v.m. Oost- en Zeeuw-Vlaamse plaatsnamen. Op 20 december wordt het toponymische woordenboek online gepubliceerd.

Het gaat om een gedigitaliseerde verzameling steekkaarten met Oost-Vlaamse toponiemen. De collectie werd samengesteld door Luc Van Durme en is gebaseerd op het werk van Maurits Gysseling.

Het CTB heeft de steekkaarten, die door de provincie Oost-Vlaanderen werden ingescand, nu ontsloten door ze in een minimale zoekinterface te integreren.

Programma

  1. Opening door Erik Vlaminck, voorzitter van de KANTL
  2. Inleideing door Willy Vandeweghe, vast secretaris van de KANTL
  3. Toelichting van de collectie door Jozef Dauwe, gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen
  4. Inhoudelijke toelichting van het toponymisch woordenboek door Luc van Durme, erelid van de KANTL
  5. Demonstratie van de online tool door Tjeu Delanote, bibliotheekmedewerker van de Provincie Oost-Vlaanderen

Waar? KANTL - Academiegebouw - Koningstraat 18 - 9000 Gent

Wanneer? Woensdag 20 december 2017 vanaf 15u.15

Toegang is gratis; vooraf aanmelden is wel gewenst. Mail of bel (09/265 93 40) daarvoor naar het secretariaat van de KANTL.

  Deel deze pagina