Workshop: toponymie en sociale topografie van de pre-industriële steden in Vlaanderen en Brabant

De VUB, de UGent, het Henri Pirenne Institute for Medieval Studies en de KANTL organiseren op 23 november een workshop over toponymie in Gent. De workshop wordt afgesloten met de voorstelling van een boek over taalkunde en toponymie als sleutel tot de vroege middeleeuwen.

De bedoeling van de bijeenkomst is dat onderzoekers - zowel historici, taalkundigen als archeologen - vanuit hun eigen onderzoek vragen in verband met plaatsnamen en/of sociale topografie in de steden van middeleeuws en vroegmodern Vlaanderen en Brabant voorleggen aan een groep van experten, of zelf expertise ter beschikking stellen.

Hoewel er vanuit het brede publiek duidelijk interesse is voor historische stedelijke plaatsnamen en de wijze waarop sociale groepen en economische acviteiten in het verleden ruimtelijk georganiseerd waren, zijn deze onderzoeksvelden in de verdrukking geraakt.

Deze studiedag beoogt dan ook om alle specialisten ter zake bijeen te brengen, expertise te delen en methodologieën uit te werken die kunnen dienen als vertrekpunt en stimulans voor toekomstig onderzoek.

Op het einde van de workshop wordt een recente KANTL-publicatie van Jozef van Loon aan het publiek gepresenteerd.

Programma

Ochtendsessie (voorzitter: Jan Dumolyn)

8.30-9.00u   Registratie en verwelkoming
9.00-9.30u   MAGDA DEVOS — De interpretatie van toponiemen
9.30-10.00u   BRAM VANNIEUWENHUYZE (keynote) — Stadstopografie en stadstoponymie: enkele reflecties op basis van laatmiddeleeuwse Brusselse plaatsnamen.
10.00-10.30u   GEORGES DECLERCQ — Vierweegscheede: een prestedelijk toponiem in het centrum van Gent?

10.30-11.00u   Pauze

11.00-11.30u   JAN TRACHET — Tussen stad & zee: toponiemen langs het middeleeuwse Zwin
11.30-12.00u   WARD LELOUP — "Lammins vliet que on appelle Lescluze." Het ontstaan van Sluis en de bijdrage van de toponymie (1280-1330).

12.00-13.00u   Lunch

Namiddagsessie (voorzitter: Bram Vannieuwenhuyze)
13.00-14.00u   LEEN BERVOETS en MATHIJS SPEECKE — Microtoponymie in laatmiddeleeuwse Vlaamse textielsteden. Enkele casestudies.
14.00-14.30u   WIM VAN HOUT — Het verhaal van de Turnhoutse (c)singel
14.30-15.00u   Rondetafelgesprek

15.00-16.00u Pauze

16.00u   Boekvoorstelling JEF VAN LOON: Lo, Donk, Horst. Taalkunde als sleutel tot de vroege middeleeuwen — Een taalkundige kijk op Gents oudste geschiedenis

Aansluitend receptie.

Meer info of inschrijven? mail naar Mathijs Speecke (UGent).

Datum: 23 november 2017
Plaats: KANTL (Koningstraat 18 - Gent)
Een organisatie van Henri Pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies, de UGent, de VUB en de KANTL.

  Deel deze pagina