Raadpleeg gratis de bibliotheek en het archief van de Academie (tijdelijk gesloten!)

UPDATE: Door verbouwingen in het Academiegebouw is de bibliotheek van de KANTL niet toegankelijk.

De bibliotheek van de Academie bestaat sinds 1886. Vandaag bevat zij meer dan 60.000 boeken: een grote collectie Vlaamse en Nederlandse literatuur, werken over de algemene en vooral Nederlandse taal- en letterkunde, over de geschiedenis van Vlaanderen en de Vlaamse Beweging, publicaties van academieleden en eigen publicaties van de Academie.

Meer dan 60.000 boeken

Het huidige collectiebeleid richt zich op Nederlandse literatuur en literatuurwetenschap, Nederlandse taalkunde, cultuurgeschiedenis en geschiedenis van Vlaanderen en van de Nederlanden in het algemeen.

Behalve boeken en tijdschriften verwierf de academiebibliotheek ook brieven, handschriften en documenten die relevant zijn binnen het onderzoeksgebied van de Academie.

Bijzondere collecties

In de bibliotheek worden enkele bijzondere collecties bewaard, zoals eerste drukken van twintigste-eeuwse auteurs, oude drukken, marktliederen, het dialectarchief van Pieter Willems, een knipselarchief en een pamflettenverzameling rond de Vlaamse Beweging en de Taalstrijd, en handschriften- en brievencollecties van o.a. Prudens van Duyse en Johan-Alfried de Laet.

Opmerkelijk is ook een aantal Middelnederlandse handschriftfragmenten, zoals uit de Roman van Limborch, en uit werken van Jacob van Maerlant, m.n. de Istory van Troyen, Wapene Martijn, Alexanders geesten en de Rijmbijbel.

Archief

In ons archief worden documenten van onze organisatie zelf bewaard. Dit archief biedt een schat aan informatie op literair en cultuurhistorisch gebied.

Voor het raadplegen ervan hebt u de toestemming van het bestuur nodig. Een aanvraag hiervoor richt u aan de Vast Secretaris via bibliotheek@kantl.be.

Catalogi

De catalogus van de Academie is opgenomen in de Catalogus van de Gentse Wetenschappelijke Bibliotheken (Cageweb). Die kunt u raadplegen op www.cageweb.be.

Inventarissen van archieven, bijzondere collecties, handschriften en correspondenties kunt u raadplegen in de leeszaal.

Let op!

Door verbouwingen in het Academiegebouw is de bibliotheek van de KANTL tijdelijk niet toegankelijk.