Marc van Vaeck en Annelies Verbeke geïnstalleerd als nieuwe Academieleden

Marc van Vaeck en Annelies Verbeke zijn op 18 oktober officieel 'geïnstalleerd' als nieuwe leden van de Academie.

{entry_title}

Dat gebeurde tijdens de openbare vergadering van de KANTL in Gent.

Na de begroeting van Marc van Vaeck door Bart Vervaeck bracht het nieuwe Academielid hulde aan zijn voorganger, Werner Waterschoot. Vervolgens werd Annelies Verbeke in de Academie verwelkomd door door Anne Marie Musschoot, waarna zij op haar beurt hulde bracht aan haar voorganger, Walter van den Broeck.

De KANTL is verheugd dat ze Marc van Vaeck en Annelies Verbeke voortaan tot haar werkende leden mag rekenen. Ze drukt tegelijk ook haar grote dank uit aan Werner Waterschoot en Walter van den Broeck, die zich voortaan ereleden van de KANTL mogen noemen.

Tijdens de openbare vergadering namen Anne-Sophie Ghyselen en Eline Zenner ook de vierjaarlijkse KANTL-prijs voor taalkunde in ontvangst. De Academie feliciteert de beide laureaten met hun waardevolle bijdrage aan de studie van de Nederlandse taal.

  Deel deze pagina