KANTL vraagt overleg over opleiding tot leerkracht Nederlands

De KANTL vraagt een overleg over de plannen voor een nieuwe educatieve master die tot lesbevoegdheid voor Nederlands zou leiden. Ze stelde daarom onderstaande motie op.

{entry_title}

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) verneemt dat er vergevorderde plannen bestaan om studenten die de opleiding Nederlands  van de bachelor Taal- en Letterkunde niet gevolgd hebben, toegang te verlenen tot de educatieve master Talen, met lesbevoegdheid Nederlands, ook al hebben ze maar de helft van het aantal studiepunten van de opleiding Nederlands van de Bachelor Taal- en Letterkunde behaald. Dit betekent dat afgestudeerden met een zeer ongelijke opleiding toch dezelfde lesbevoegdheid zouden krijgen.

De KANTL ziet zich verplicht erop te wijzen dat studenten met zo’n minimaal pakket onvoldoende zullen zijn toegerust om de Nederlandse taal, literatuur en cultuur in de volle breedte en met de nodige deskundigheid te onderwijzen. Te vrezen valt dat vooral het literatuuronderricht grote schade zal lijden, en dat belangrijke inzichten uit de taalkunde hun weg niet zullen vinden naar het secundair onderwijs.

De KANTL roept de universitaire en politieke overheden dan ook op met de betrokken opleidingen nader te overleggen, en erover te waken dat het onderwijs van de Nederlandse taal en literatuur niet wordt uitgehold, maar integendeel wordt verbreed en versterkt.

 

Meer info? Reageren?
Neem contact op met ons secretariaat of met Bert Van Raemdonck (coördinator van de KANTL).
  Deel deze pagina