Wouters, Liliane

Liliane Wouters werd geboren in Elsene (Brussel). Zij is dichteres, lid van de Académie Royale de langue en de littérature françaises de Belgique en van de Académie européenne de poésie. Ze heeft een aantal dichtbundels gepubliceerd, verschenen in een verzamelbundel onder de titel Tous les chemins conduisent à la mer. Als toneelauteur heeft zij een groot aantal stukken in productie zien gaan, waaronder La salle des profs en Charlotte ou la Nuit mexicaine. Voor de KANTL vooral van belang echter is haar werk als vertaalster, o.a. van Belles Heures de Flandre, Guido Gezelle. Verder heeft zij ook bloemlezingen op haar actief. Zij heeft talrijke literaire prijzen gekregen in België en Frankrijk, en voor haar gehele oeuvre, de Prix Montaigne van de Stichting FVS in Hamburg.
Zie ook: www.dmnet.be/voix/main/fr/pgatfr/autfr08.html

Selectieve bilbiografie

www.arllfb.be/composition/membres/wouters.html