Wie zijn wij?

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) werd door de overheid ingesteld als een autonoom, onafhankelijk en multidisciplinair genootschap. Haar doel is de studie, de beoefening en de bloei van de Nederlandse taal en letterkunde.

Leden

Het Academiegenootschap bestaat uit 30 gewone leden uit de wereld van de Nederlandse taal- en letterkunde: taalkundigen, literatuurwetenschappers en creatieve auteurs. Daarnaast zijn er maximaal 5 buitengewone leden uit de andere cultuurgemeenschappen in België. De Academie telt ook 25 buitenlandse ereleden en een wisselend aantal binnenlandse ereleden.

Medewerkers

De Academie beschikt over een klein team van vaste medewerkers, dat aangestuurd wordt door de vast secretaris. Ze leiden de talrijke initiatieven van de Academie in goede banen.

Bestuurscommissie

Het beleid en de werking van de Academie worden bepaald door de Bestuurscommissie. Die bestaat uit de voorzitter en de ondervoorzitter, de vast secretaris en twee gewone leden. De bestuurscommissie formuleert aanbevelingen die in de plenaire vergadering bekrachtigd moeten worden.

Activiteiten

De Academie organiseert lezingen. Ze geeft ook een tijdschrift, de Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, en verschillende reeksen monografieën uit. Verder kent ze wetenschappelijke prijzen toe, en is ze verantwoordelijk voor het beheer van een groot aantal fondsen. Met de opbrengst van die fondsen worden de prijzen voor letterkundige of wetenschappelijke prestaties uitgereikt en de boekuitgaven gefinancierd.

De Academie organiseert ook talloze evenementen om haar missie waar te maken, vaak in samenwerking met partners uit de brede culturele en/of wetenschappelijke sector. Ze is daarnaast ook een open huis voor andere spelers uit die sectoren, die in het Academiegebouw een plek vinden om hun activiteiten te laten plaatsvinden.

Huidige werking

In haar geactualiseerde beleidsvisie wil de Academie meer dan ooit de nadruk leggen op haar functie als overlegforum voor het werkveld. Binnen haar werkgebied wil ze ook coördinerend optreden en initiatieven nemen die niet door een individuele speler of één organisatie genomen kunnen worden. Zij wil ook haar publieksgerichte werking en maatschappelijke participatie versterken.