Uitgeven bij de Academie

De Academie geeft zelf wetenschappelijk en essayistisch werk uit op het gebied van de Nederlands taal- en letterkunde en op dat van de algemene verbale cultuur in het Nederlandse taalgebied.

Complementair

Ze wil op die manier complementair zijn aan het commerciële uitgeversbedrijf dat in Vlaanderen, nog meer dan in Nederland, risicodragende uitgaven van die aard maar met mondjesmaat kan of wil opnemen.

Werkterrein

Er ligt een zware nadruk op de Nederlandstalige cultuur in Vlaanderen. Toch acht de Academie zich daar in haar uitgavenbeleid niet toe beperkt: ook de taal, literatuur en cultuur in Nederland behoren tot het belangstellingsdomein, en andere dan Nederlandstalige uitingen van verbale cultuur in Vlaanderen al evenzeer. Er is ook geen enkele beperking wat betreft de nationaliteit van de auteurs. Zowel artikelen als monografieën komen voor publicatie in aanmerking.

Artikelen

Artikelen worden geplaatst in het tijdschrift Verslagen en Mededelingen. Op dit ogenblik verschijnen per jaar drie afleveringen. Het tijdschrift neemt ook heel uitvoerige bijdragen op, die door hun omvang vaak in andere tijdschriften geweigerd worden. Het neemt vrij vaak bijdragen van de academieleden zelf op, maar staat open voor de wetenschappelijke en culturele wereld in zijn geheel.

Monografieën

Monografieën moeten in principe in een van de zes reeksen van de Academie passen, maar er kan ook beslist worden om boeken "buiten reeks" uit te geven.

Peer review

Alle wetenschappelijke teksten worden onderworpen aan peer review. Voor manuscripten die mikken op publicatie in een van de wetenschappelijke reeksen, worden de referenten aangeduid door de Bestuurscommissie. Bijdragen in de Verslagen en Mededelingen worden beoordeeld door de kernredactie van het tijdschrift.

 

Voor boeken 'buiten reeks' en voor bijdragen en essays in het Jaarboek van de Academie wordt geen peer review opgelegd.