KANTL-lezing: Reinhild Vandekerckhove over chattaal

Eind vorig jaar verkoos de KANTL vier nieuwe leden. Dit jaar stellen ze zich voor aan ons publiek met een lezing over een onderwerp naar keuze. Reinhild Vandekerckhove, die op 21 december 2016 Johan Taeldeman opvolgde, sluit de reeks af met een lezing over sociale en geografische variatie in de chattaal van Vlaamse jongeren.

Reinhild Vandekerckhove

Sociale en geografische variatie in de chattaal van Vlaamse jongeren.

    

Reinhild Vandekerckhove (1969) is hoofddocent Nederlandse taalkunde en sociolinguïstiek aan de Universiteit Antwerpen. Als wetenschapster zet zij de rijke traditie van de dialectologie in het Nederlandse taalgebied voort, maar ze verrijkt die traditie ook met nieuwe onderzoeksthema’s. Terwijl ze aanvankelijk vooral structurele en sociale aspecten van dialectverandering blootlegde (in het bijzonder van het West-Vlaams) heeft ze haar onderzoeksterrein inmiddels verbreed naar andere variëteiten van het Nederlands, zoals de chattaal van Vlaamse tieners.

Aanvangsuur: 20 uur.
Na afloop volgt een drink in de salons.
Locatie: Academiegebouw, Koningstraat 18, 9000 Gent.
Toegang: gratis. Reserveren niet noodzakelijk maar wel gewenst. Dit kan telefonisch op +32(0)9 2659340 of via mail.

  Deel deze pagina