Disclaimer

De informatie op deze site wordt u ter informatieve titel verstrekt en kan de KANTL op generlei wijze binden.
Deze site werd door de KANTL met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties worden gegeven met betrekking tot de correctheid, volledigheid en juistheid van de informatie op deze site. De KANTL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site. Deze site en alle materiaal die deze bevat worden u aangeboden “zoals ze zijn”. De KANTL biedt hieromtrent generlei garanties, noch impliciet, noch expliciet.
De KANTL behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen, zonder voorafgaand bericht, aan de diensten, prijzen en beschikbare informatie.