De KANTL wordt lid van Greentrack

De KANTL is recent lid geworden van Greentrack, de denk- en doetank van de cultuursector die door uitwisseling en experiment bouwt aan een (vol)houdbare toekomst.

{entry_title}

De KANTL ijvert al vele jaren voor een duurzame omgang met talig en literair erfgoed. We doen dat onder meer met ons onderzoekscentrum, het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie, maar ook door op andere manieren zorgzaam met taal en literatuur om te gaan.

Die missie willen we nu in een breder sociaalecologisch perspectief plaatsen. Daarom zijn we recent tot Greentrack toegetreden.

Greentrack is de motor van de verduurzaming binnen de brede cultuursector. Als nieuw lid willen we ons samen met de vele andere Gentse leden van deze organisatie inzetten voor een langetermijnproject van sociaalecologische duurzaamheid. We zullen daar voortaan aandacht voor hebben bij de aankoop van producten, bij het beheer van ons historische gebouw, bij de keuze van onze partners en op nog heel wat andere gebieden.

Meer informatie over Greentrack vind je hier. Meer informatie over de afdeling in Gent vind je hier.

  Deel deze pagina