KANTL ondertekent charter voor inclusieve letterensector

Tijdens de zevende editie van de Staat van het Boek op 1 april werd een charter voor inclusie in de boeken- en letterensector gepresenteerd, en een memorandum met 10 prioriteiten voor de komende 5 beleidsjaren.

{entry_title}

In mei 2019 zijn er opnieuw Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen. Daarom stelde het BoekenOverleg, een overlegplatform waarin alle relevante spelers uit het boekenvak in Vlaanderen vertegenwoordigd zijn, een memorandum op met tien prioriteiten voor de komende beleidsperiode.

Een van die prioriteiten is inclusie in de letteren- en boekensector: 'het literaire veld wil zich verder openstellen voor groepen in de samenleving die op dit moment, omwille van hun socio-economische of culturele achtergrond, of omwille van een (fysieke) beperking, nog drempels ervaren.' Via een charter zal worden gestreefd naar een sector die inclusief en verbindend werkt. Niet alleen organisaties (boekhandels, bibliotheken, uitgeverijen, leesbevorderings- en beleidsorganisaties) kunnen het charter ondertekenen, maar ook individuen (auteurs, illustratoren en vertalers). 

De KANTL, die sterk gelooft in de kracht van verschillen, ondertekende het charter al op 1 april, samen met verschillende andere spelers. Zij geeft daarmee te kennen actief te willen inzetten op inclusie en diversiteit. 

Alle informatie over het charter staat op Elk Verhaal Telt. Het nieuwe memorandum van het BoekenOverleg kan binnenkort worden geraadpleegd op de website van de Staat van het Boek.

© Michiel Devijver

© foto's Michiel Devijver

  Deel deze pagina