Boekvoorstelling ‘Van hof naar kapel’ van Tine De Koninck

Op maandag 9 oktober wordt de monografie Van hof naar kapel van Tine De Koninck voorgesteld in de KANTL.

Van hof naar kapel. Franse air-de-courmelodieën in zeventiende-eeuwse liedboeken uit de Zuidelijke Nederlanden

Zeventiende-eeuwse geestelijke liedboeken uit de Zuidelijke Nederlanden bevatten opvallend veel liederen op air-de-courmelodieën. Om de katholieke bevolking het geloof te laten uitzingen, schreven geestelijken volgens het principe van de contrafactuur nieuwe liedteksten op airs de cour, contemporaine profane liederen gecomponeerd door roemrijke musici aan het Franse hof. 

Van hof naar kapel legt een interessant spanningsveld bloot: enerzijds veroordeelde de Kerk de air de cour als profane modetrend in de muziek en anderzijds gebruikte ze die zelf wel voor eigen doeleinden. Auteur Tine De Koninck onderzoekt daarbij hoe het liedgenre onze gewesten bereikte en hoe de liederen aan populariteit wonnen en zich verspreidden in onze liedcultuur.

Tine De Koninck is doctor in de Nederlandse letterkunde (vroegmoderne tijd) verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Van hof naar kapel. Franse air-de-courmelodieën in zeventiende-eeuwse liedboeken uit de Zuidelijke Nederlanden is de uitgave van het proefschrift dat zij in september 2021 verdedigde aan de Universiteit van Antwerpen. 

Het werd een boeiende monografie die literatuurwetenschap en musicologie met elkaar combineert, stijlvol uitgegeven door de KANTL in samenwerking met Leuven University Press. De publicatie wordt feestelijk voorgesteld op maandag 9 oktober in het Academiegebouw.

Programma

19.30 u. Verwelkoming door Frank Willaert
19.40 u. Twee Franse airs-de-cour, gezongen door het vocaal ensemble Lyra Antiqua
19.50 u. lezing door Olga van Marion (Universiteit Leiden)
20.20 u. Twee Franse airs-de-cour, gezongen door het vocaal ensemble Lyra Antiqua
20.30 u. Uitreiking eerste exemplaar door de auteur aan Hubert Meeus
20.35 u. Slotwoord door Hubert Meeus
20.45 u. Receptie

Praktisch

Wanneer? maandag 9 oktober 2023 van 19.30 uur tot 22.00 uur

Waar? KANTL, Koningstraat 18 9000 Gent

Toegang is gratis. Gelieve wel te reserveren via e-mail of telefonisch via 09 265 93 40.

  Deel deze pagina