“Sanc van Minnen”. Psallentes zingt mystieke gezangen uit de middeleeuwen

Het ensemble Psallentes o.l.v. Hendrik Vanden Abeele brengt volkstalige en Latijnse liederen en gezangen van Hildegard van Bingen tot Suster Bertken.

Op 21 april 2017 ging de multimediale opera Revelations van componist Wim Henderickx in wereldpremière. De opera heeft als uitgangspunt de indrukwekkende Visioenen van de dertiende-eeuwse dichteres en mystica Hadewijch van Antwerpen (zie: www.desingel.be).

Naar aanleiding van die wereldpremière hebben een aantal organisaties, waaronder de KANTL, de handen in elkaar geslagen om het werk van deze dertiende-eeuwse mystica onder de aandacht te brengen en een Hadewijchfestival onder de titel ‘Die minne es al’ te organiseren.

Psallentes brengt in 'Sanc van minnen' een programma met Latijnse sequensen en Middelnederlandse liederen uit de middeleeuwen. In elk van de zes delen van het programma staat een lied van Hadewijch centraal.
De liederen van Hadewijch worden aangevuld met uit Vlaamse en Nederlandse begijnhoven afkomstige gregoriaanse hymnen, responsoria en sequensen, de slothymne uit Hildegard von Bingens Ordo virtutum, vroege meerstemmige muziek uit de Codex Calixtinus, een tweestemmig lied uit de traditie van de Moderne Devotie en met werk van Suster Bertken.

Programma

SANC VAN MINNEN
Zes liederen van Hadewijch in laatmiddeleeuwse context

#1 van minnen singhen
Altoes mach men van minnen singhen
Hadewijch 8, strofen 1, 2, 3, 6, 8, 9
Melodie De penser a vilanie, anoniem

#2 die minne sal hen wassen
Responsorium Laverunt stolas suas

Alse ons ontsteet de winter sware
Hadewijch 43, strofen 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14
Melodie Pluie ne vens, gelee ne froidure, Gilles de Vieux-Maisons

#3 ghi sijt moeder alre doghet
Prosa Aeternae virgo

Ay, in welken soe verbaerd de tijt
Hadewijch 45
Melodie Mariasequens Mariae praeconio

Responsorium Cordis ac vocis

Sequens Inviolata

Sequens Laetabundus

#4 ghi sijt al, minne
Mi quam een schoon geluit in myn oren
Suster Bertken, strofen 1, 2, 5, 10, 12

Hymne A solis ortus

Het sal de tijt ons naken sciere
Hadewijch 37, strofen 1, 2, 6, 14
Parafrase van de hymne A solis ortus

Met desen nijen jare
Moderne devotie

#5 lopen den loep der minnen
Alse ons dit nuwe jaar ontsteet
Hadewijch 40, strofen 1, 2, 5, 6, 7, 8
Melodie Ne me done pas talent, Moniot d'Arras

#6 omme minnen wilt wesen blide
Congaudeant catholici
Codex Calixtinus

Ay, al es nu die winter cout
Hadewijch 1
Melodie Hendrik Vanden Abeele

In principium
uit Ordo virtutum, Hildegard von Bingen

Dit concert is een initiatief van de KANTL in samenwerking met Poëziecentrum, met de steun van het Letterenhuis, de Universiteit Antwerpen, Muziektheater Transparant en deSingel.

Plaats: KANTL (Koningstraat 18 - 9000 Gent)

Datum: Donderdag 18 mei om 20 u.

Toegang: €12

Reductie: €8 (leden van Poëziecentrum, VLAST of KANTL, werkzoekenden, studenten en jongeren onder 26 jaar, 65 plussers en gepensioneerden)

Reserveren kan via deze link.

Het volledige programma van het Hadewijchfestival vindt u hier.

  Deel deze pagina