“Ick en weet niet meer cat ende hont”. Joris de Zutter over Marcus van Vaernewyck

In de lezingenreeks "Tussen Utopia en Beeldenstorm. Conflicterende opinies in een bewogen eeuw" spreekt Joris de Zutter op 13 oktober over de twijfels waarmee Marcus van Vaernewijck en zijn tijdgenoten af te rekenen kregen.

Op 22 en 23 augustus 1566 viel Gent ten prooi aan een van de grootste rampen die de stad ooit hebben geteisterd. In nauwelijks twee dagen tijd werd het grootste deel van het religieuze kunstpatrimonium vernield. Van die catastrofe bleef voor Gent een nauwkeurig ooggetuigenverslag bewaard van de hand van Gentse edelman Marcus van Vaernewijck. Marcus van Vaernewijck (1516-1569) liet een indrukwekkend literair oeuvre na. Als rederijker schreef hij poëzie en geschiedverhalen, waarin verbeelding en fantasie eerder dan het objectieve relaas rijkelijk aan bod komen. Zijn omstandige verslag van de eerste jaren van de godsdiensttroebelen in de Nederlanden onder Filips II, dat hij de titel gaf Van die beroerlijcke tijden in de Nederlanden en voornamelijk te Ghendt, vormt hierop evenwel een belangrijke uitzondering. In de eerste hoofdstukken van dit minutieuze en goed gedocumenteerde verslag beschrijft hij met een opvallende objectiviteit de aanloop naar de Beeldenstorm en de orgie van vernielzucht waar Gent toen het slachtoffer van werd. Zelf een overtuigd katholiek kiest hij niet voor de Roomse kant maar toont aan dat beide partijen in de fout zijn gegaan.

Joris de Zutter bezorgde een hertaling in hedendaags Nederlands van Vaernewijkck's ooggetuigenverslag van de beeldenstorm in Gent. 'Te triest om 't al te vertellen. Beeldenstorm in Gent' verscheen in augustus 2016.

Over de Lezingenreeks

450 jaar geleden, in de zomer van 1566, raasde de eerste beeldenstorm over de Nederlanden. 50 jaar eerder, in 1516, verscheen in Leuven de Utopia van Thomas More. Twee gebeurtenissen die de spanningsboog van een bewogen eeuw markeren. In de lezingenreeks "Tussen Utopia en Beeldenstorm" komen auteurs aan het woord met een recente publicatie over een figuur uit de 16de eeuw in de Nederlanden. Zij spreken over hun personage en over zijn omgang met, en reactie op de politieke, maatschappelijke, ideologische en religieuze omwentelingen van zijn tijd.

Programma

6/10/2016        Erik de Bom: Persoonlijk geluk in de ideale samenleving van Thomas More
13/10/2016      Joris de Zutter“Ick en weet niet meer cat ende hont”. Marcus van Vaernewycks verslag over de Beeldenstorm in Gent
20/10/2016      Leen Huet: Pieter Bruegel, schilder in “een zeer zieke tijd”
27/10/2016      Ruud Ryckaert: De Antwerpse Spelen van 1561. Een toneelfestival aan de vooravond van de Beeldenstorm

3/11/2016        Herfstvakantie

10/11/2016      Jeanine de Landtsheer: De Colloquia van Erasmus: van didactische dialoog tot polemische satire
17/11/2016      Marijke de Wit: Cornelis de Schepper (1501-1555), diplomaat van Karel V
24/11/2016      Werner Waterschoot: Op weg naar een nieuwe wereld: Lucas d’Heere.

Praktisch

Waar? Academiegebouw, Koningstraat 18, 9000 Gent
Wanneer? Donderdag 13 oktober om 20 uur.

Aanmelden? Via secretariaat@kantl.be of 09/265.93.40
Toegangsprijs: € 5 ( €3, reductietarief voor leden VLAST, KANTL en KVAB, Herita-leden, werkzoekenden, studenten en jongeren onder 26 jaar, 65 plussers en gepensioneerden)

  Deel deze pagina