Ontmoetingsdag auteursgenootschappen

Op vrijdag 27 oktober organiseren de KANTL, het Louis Paul Boongenootschap en het Letterenhuis een ontmoetingsdag voor literaire genootschappen, stichtingen en verenigingen uit Vlaanderen en Nederland. 

De bijeenkomst vindt plaats in het Antwerpse Letterenhuis en zal bestaan uit lezingen, panelgesprekken en workshops.

Het doel van de ontmoetingsdag is om de aanwezige genootschappen dichter bij elkaar te brengen en naar raakvlakken te zoeken in de werking rond literaire auteurs.

Programma

9.30 uur: Ontvangst met koffie

10.30 uur: Welkomstwoord door Bart De Wever, burgemeester van Antwerpen

10.45 uur: ‘Literaire genootschappen en erfgoed’ door Nele Hendrickx, directeur van het Letterenhuis

10.55 uur: ‘Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience: een half millennium boeken’ door Peter Thoelen, directeur

11.10 uur: ‘Literaire genootschappen en de KANTL’ door Leen van Dijck, voorzitter

11.20 uur: ‘Wat een dag!’ door Mari de Kort, Louis Paul Boon Genootschap

11.30 uur: Boekpresentatie Het Genootschap door de auteur, Wim Huijser

11.45 uur: Keuze uit:

  • Depotrondleiding Letterenhuis
  • Rondleiding Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
  • Workshop Digitaal archiveren (door het Letterenhuis)

12.30 uur: Aperitief en lunch (en uitdelen Quiz ‘Onze Klassieken leven’)

13.00 uur: Lunch

14.00 uur: ‘Het literair genootschap vandaag, morgen en wellicht ook overmorgen’ door Matthijs de Ridder

14.30 uur: Werkgroepen. Keuze uit:

  • ‘Literaire genootschappen in eigenheid verbonden’ onder leiding van Liliane Waanders (Nederlands Byron-genootschap). Elk genootschap heeft eigen doelstellingen en een eigen karakter. Er zijn echter ook heel wat gezamenlijke belangen. Het is jammer als we geen gebruik maken van elkaars kennis en ervaring. Tijdens deze werkgroep zoeken we concrete aanknopingspunten om samen sterker te worden.
  • ‘Bereiken van andere generaties’ onder leiding van Ingrid Wijk (Stichting Pierre Kemp). Welke mogelijkheden zijn er om ook jongere generaties te bereiken en warm te maken voor onze schrijvers en onze genootschappen? Of gaat de gemiddelde leeftijd van onze leden straks richting honderd, nee toch?
  • ‘Zet eens een andere bril op’ onder leiding van Annick Lesage (Hubert Lampo-genootschap). Onze auteurs bewezen dat met creativiteit alles mogelijk is. In deze werkgroep kijken we niet naar de ondervonden en vermoede hindernissen, maar naar de talloze mogelijkheden voor onze genootschappen.

15.30 uur: Inleveren quiz en inloop samenvattende vergadering

15.40 uur: Terugkoppelingen vanuit de werkgroepen en afsluitende concrete afspraken. Geleid door Wim Dijkstra, vicevoorzitter van het Louis Paul Boon genootschap

17.00 uur: Uitslag en Prijsuitreiking Quiz ‘Onze klassieken leven’ door Lutgarde de Ridder, voorzitter werkgroep Ondineke, Louis Paul Boon genootschap

Afsluiting Ontmoetingsdag door Mari de Kort, Louis Paul Boon genootschap

Dankwoord Luckas Vander Taelen, voorzitter Louis Paul Boon genootschap met uitnodiging receptie

17.20 uur: Receptie

  Deel deze pagina