Openbare Vergadering van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde

Op woensdag 19 oktober 2016 houdt de KANTL haar openbare vergadering.
In deze vergadering wordt de Prof. dr. Leon Elautprijs uitgereikt aan Janneke Weijermars. Met deze prijs bekroont de KANTL een wetenschappelijke studie over de geschiedenis van de culturele Vlaamse Beweging.
Ook wordt de nieuwste aflevering van 'Verkenningen' voorgesteld. Leen Huet schreef hiervoor een essay over het academiegebouw en de kunstcollectie van de KANTL, met als titel: 'Een schone gevel met zijn sieraden en wat zich daar achter bevindt'. Op de vergadering geeft zij een lezing over dit thema.

Programma

  1. Verwelkoming door Erik Vlaminck, voorzitter van de Academie
  2. Uitreiking van de Prof. dr. Leon Elautprijs 2016 aan Janneke Weijermars
    - Juryverslag door Anne Marie Musschoot, voorzitter van de jury
  3. Presentatie van de nieuwe aflevering van Verkenningen: 'Een schone gevel met zijn sieraden en wat zich daar achter bevindt' (Leen Huet)
    - 'Een schone gevel voor een 130-jarige'. Inleidende beschouwingen door Willy Vandeweghe, vast secretaris
    - 'Het Academiegebouw. Een Gents perspectief', lezing door Leen Huet, lid van de Academie
  4. Afsluiting door de voorzitter

De academische zitting heeft plaats om 15 uur in de Vergaderzaal van de KANTL, Koningstraat 18 te Gent. Na afloop wordt een receptie aangeboden in de salons van de Academie.

Gelieve u aan te melden via secretariaat@kantl.be.

  Deel deze pagina