De KANTL op YouTube

Op deze pagina vindt u een greep uit ons aanbod aan videomateriaal. Voor een volledig overzicht kunt u terecht op ons YouTube-kanaal.

Literaire salons

In het zevende literair salon van de KANTL gaat Kristien Bonneure in gesprek met Wim van den Abeele en Geert van Istendael over hun gezamenlijke bundel Dorpsbibliotheek.

 

Lezingen

Op 23 juni 2021 verscheen Het Nederlandse liefdeslied in de middeleeuwen bij uitgeverij Prometheus. Auteur Frank Willaert gaf daarover een lezing waarin hij dieper inging op een aantal onderwerpen die in dit boek aan bod komen: de periodisering van de Middelnederlandse minnelyriek, de problematische hanteerbaarheid van het concept ‘(Middel-)Nederlands’, de beperkte overlevering van Nederlandstalige liefdeslyriek, de sociale functies van liefdesliederen, de wijzen waarop minnedichters te werk gingen, het verband tussen gezongen en instrumentale muziek en de Europese betekenis van de lyrische modes die in onze contreien populair waren.

 

'Over paarden, liefde en hoogmoed. Allegorische intertekst en mystagogie in het negende lied van Hadewych.' Veerle Fraeters doet verslag van haar lopend onderzoek:

 

Prijsuitreikingen

Door de coronapandemie werd de vierjaarlijkse Prijs van de KANTL voor Proza op 21 oktober 2020 uitgereikt op een uitzonderlijke locatie: de prijs werd aan Jeroen Olyslaegers in open lucht overhandigd in de Antwerpse wijk Zurenborg, waar zijn bekroonde boek WIL zich afspeelt. Olyslaegers brengt in zijn dankwoord hulde aan de historici die met hun onderzoek het pad voor hem hebben geëffend:

 

KANTL-quarantaine

Waarom houdt Erik Vlaminck zo van Richard Minne? Wat vindt Jeroen Theunissen zo bijzonder aan Elckerlyc? Wat heeft Rika Ponnet te zeggen over de literaire canon? Ontdek het in onze speellijst op YouTube.