André Vandorpe wordt coördinator Leesfonds

Vanaf 1 maart 2022 krijgt André Vandorpe van de KANTL (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren) de bijzondere opdracht om de uitbouw van een ‘Leesfonds’ te gaan leiden, een ambitieus project dat kadert binnen het Leesoffensief en zich tot doel stelt de dramatisch dalende leesvaardigheidscijfers van onze kinderen en jongeren te keren.

{entry_title}

Het Leesfonds wil, naar het voorbeeld van onder meer het Kinderarmoedefonds en het Erfgoedfonds, individuele burgers, geëngageerde bedrijven en verenigingen/organisaties oproepen om door middel van donaties of op een andere wijze bij te dragen aan leesbevorderingsinitiatieven voor kinderen en jongeren. Het Leesfonds doet een breed appel naar de maatschappij, vanuit de overtuiging dat de beheersing van een rijke Nederlandse taal in het algemeen, en leesvaardigheid in het bijzonder, essentieel zijn in functie van leerwinst en emancipatie. Het wil een aanvulling zijn op het meer structurele, institutionele letteren- en leesbevorderingsbeleid.

André Vandorpe beschikt over het uitgelezen profiel om de missie van het Leesfonds waar te maken. Reeds vele jaren is hij nauw betrokken bij tal van sociaal-culturele (lees)initiatieven en organisaties. Als directeur van een communicatiebureau en als zelfstandig accountmanager ontwikkelde hij uitstekende zakelijke vaardigheden. Als voormalig algemeen directeur van Boek.be heeft hij het boekenvak en de literatuur in het bloed zitten. Bovendien leverde zijn parcours hem een breed netwerk op in het culturele veld en de bedrijfswereld.

André zal weldra aan een verkenningsronde beginnen, erop gericht om partnerschappen te smeden met diverse instellingen, organisaties en bedrijven, en een strategie voor fondsenwerving en mecenaat uit te bouwen. Hij zal daarnaast een publiekscampagne coördineren gericht op individuen die bekommerd zijn om de leesvaardigheid van onze kinderen en jongeren. Dit alles zal hij doen in nauw overleg met een stuurgroep en een adviesraad, en met Luc Devoldere, voorzitter van het Leesfonds.

De KANTL is verheugd om een expert als André Vandorpe aan boord te kunnen halen, die met de offensieve uitbouw van dit Leesfonds de afnemende leesmotivatie en -vaardigheid zal trachten om te buigen.

  Deel deze pagina