Drie nieuwe leden voor de KANTL

Erik Spinoy, Yves T’Sjoen en Rik Vosters zijn zopas verkozen tot nieuwe leden van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren (KANTL). 

Ze volgen respectievelijk Michel Dupuis, Anne Marie Musschoot en Jef Van Loon op, die onlangs erelid zijn geworden. De KANTL is hen dankbaar voor hun waardevolle bijdrage aan de projecten van het Genootschap.

{entry_title}

We stellen onze nieuwe leden met trots aan u voor:

Erik Spinoy (1960) (foto links) is gewoon hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde aan de Université de Liège. Hij werd doctor in de Germaanse filologie met een proefschrift over Paul van Ostaijen en het sublieme. Naast studies over moderne poëzie (Van Ostaijen, Faverey, Claus…) publiceerde hij ook over problemen en methoden van de literatuurgeschiedschrijving en de literatuurwetenschap, over relaties tussen literatuur, ideologie en geschiedenis en over hedendaagse discourstheorieën. Zijn zeer brede kennis en belangstelling draagt hij ook uit in publicaties voor een groter publiek (recensies, poëzie-essays, dereactor.org, Poëziekrant, Zuurvrij…). Spinoy is daarnaast ook een gelauwerd dichter: hij werd bekroond met onder meer de Vlaamse Prijs voor het Beste Literaire Debuut, de Hugues C. Pernathprijs (1991), de Prijs voor Letterkunde van de Vlaamse Provincies (2005) en de Jan Campert-prijs (2011).

Yves T’Sjoen (1966) (foto midden) is hoogleraar moderne Nederlandse literatuur en geassocieerd onderzoeker van de vakgroepen Talen en Culturen & Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent. Hij is voorzitter van de onderzoeksgroep Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika en betrokken bij de onderzoekseenheden Teksteditie Literatuur in Vlaanderen, POWEZIE. Centrum voor poëzie en TRACE (Translation & Culture). Daarnaast is hij als buitengewoon hoogleraar verbonden aan het departement Afrikaans en Nederlands van Universiteit Stellenbosch en deeltijds aangesteld aan de Karelsuniversiteit in Praag. Hij promoveerde in de Germaanse filologie met een door de KANTL uitgegeven historisch-kritische studie van de poëzie van Richard Minne. Zijn omvangrijke publicatielijst bevat onder meer tekstedities. Met Els van Damme bezorgde hij kritische leesuitgaven met werk van onder anderen Albert Bontridder, Victor Brunclair, Cyriel Buysse, René de Clercq, Jos de Haes, Gust Gils, Ivo Michiels, Wies Moens, Hugues C. Pernath, Paul Snoek, Stijn Streuvels, Nic van Bruggen, Karel van de Woestijne, Firmin van Hecke, Marcel van Maele en Marcel Wauters. Zijn publicaties richten zich niet alleen tot zijn collega’s in de letterkundige neerlandistiek, maar ook zeer vaak tot het bredere publiek. T’Sjoen vervult een brugfunctie tussen Zuid-Afrika en Vlaanderen. Aan de UGent doceert hij Afrikaanse letterkunde, waarover hij geregeld publiceert, is hij actief betrokken bij verenigingen zoals SAVN (Suider-Afrikaanse Vereniging voor Neerlandistiek) en zetelt hij in adviesraden van internationale tijdschriften. Hij is er ook promotor van de leerstoel Zuid-Afrika: talen, literaturen, cultuur en maatschappij. Hij engageert zich tevens voor het gebruik van het Nederlands als wetenschapstaal en voor de toekomst van de neerlandistiek. Hij is mede-initiatiefnemer van het Platform voor de Neerlandistiek in Vlaanderen.

Rik Vosters (1984) (foto rechts) is docent Nederlandse taalkunde aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij doctoreerde met een proefschrift over het Nederlands ten tijde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Later werd hij gastdocent in Luik en Philadelphia (Brueghel Chair), gastonderzoeker in Madison-Wisconsin, en vervolgens docent aan de VUB, waar hij colleges geeft over Nederlandse taalkunde, (historische) sociolinguïstiek en taalgeschiedenis. Hij is lid van het redactieteam van het Journal of Historical Sociolinguistics en zetelt in binnen- en buitenland in diverse adviesraden en genootschappen. Vosters heeft niet alleen een sterk wetenschappelijk onderzoeksdossier, hij weet ook door zijn actieve bekommernis voor het Nederlands een lekenpubliek te boeien.

  Deel deze pagina