Frank Willaert krijgt de Everwinus Wassenbergh Penning 2022

Frank Willaert ontvangt de prijs die elke twee jaar uitgereikt wordt aan iemand die volgens de jury tot de belangrijkste neerlandici kan worden gerekend. 

{entry_title}

Frank Willaert, hoogleraar Middelnederlandse letterkunde, lid van de KANTL en hoofdredacteur van ons tijdschrift Verslagen & Mededelingen, krijgt voor zijn jarenlange inzet voor de studie van de Nederlandse Taal en Cultuur de Everwinus Wassenbergh Penning. Hij krijgt de penning op 2 april 2022 overhandigd tijdens de Neerlandistiek-dagen in Groningen.

Frank Willaert (1952) is een specialist op het gebied van de middeleeuwse lyriek. Vorig jaar verscheen zijn magnum opus Het Nederlandse liefdeslied in de middeleeuwen bij uitgeverij Prometheus, waarin volgens de jury 'jarenlang onderzoek samenkomt in een gedurfde en magistrale visie op het Nederlandse liefdeslied.' Het werd alom geprezen, zowel in de algemene als in de vakpers. Eerder maakte Willaert naam door zijn editie van Hadewijch en zijn bewijs, samen met musicologen, dat haar ‘gedichten’ feitelijk liederen waren. Dit boek is vertaald in het Duits, Engels en Spaans.

In zijn werk combineert Frank Willaert de wetenschappelijke analyse met een artistieke gevoeligheid. Nergens wordt de oudere Nederlandse literatuur zo meeslepend voorgedragen als op Willaerts eigen YouTube-kanaal. De jury prijst hem voorts om zijn inzet voor het vak, onder andere in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren, en voor zijn beminnelijke persoonlijkheid als docent en als collega: 'Hij is de vriendelijkheid zelve en tegelijkertijd heel beslist. Het laat zich raden dat mensen om die reden graag met hem samenwerken.'

De Everwinus Wassenbergh Penning wordt sinds 2020 iedere twee jaar uitgereikt tijdens de zogeheten Neerlandistiekdagen. De eerste penning ging naar de taalkundige Hans Bennis. De prijs is een initiatief van het tijdschrift Neerlandistiek en de jury bestaat uit de leden van de redactie en de redactieraad van dit tijdschrift. De prijs is vernoemd naar Everwinus Wassenbergh (1742-1826), de eerste hoogleraar Nederlands ter wereld, werkzaam aan de toenmalige Universiteit van Franeker.

  Deel deze pagina