Gezocht: verantwoordelijke Digital Humanities / applicatie- en serverbeheerder

Door enkele recente wijzigingen in onze personeelsploeg zijn we op korte termijn op zoek naar een deeltijdse medewerker voor een aanstelling van 60%, met kans op uitbreiding.

{entry_title}

Over KANTL en CTB

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren (KANTL) is een autonoom, onafhankelijk en multidisciplinair genootschap. Haar doel is de studie, de beoefening en de bloei van de Nederlandse taal en letteren. Voor meer info over de KANTL, haar missie en haar projecten, zie www.kantl.be.

Het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) is de onderzoeksafdeling van de KANTL. Het werk van het centrum situeert zich in de editiewetenschap, de teksteditie en de talige bronnen­studie. Het CTB maakt en houdt talig en literair erfgoed uit Vlaanderen beschikbaar, voornamelijk als digitale tekstedities en taalverzamelingen. Het vervult daarmee een kerntaak van de KANTL.

Het CTB is voornamelijk actief in de (historische) taal- en letterkunde. Door talig en literair erfgoed met digitale informatie te verrijken, levert het ook een bijdrage aan de Digital Humanities.

Soms werkt het CTB voor een academisch doelpubliek, maar net zo vaak ontsluit het erfgoed voor een breed publiek. Aan de basis ligt altijd wel een academische werkwijze. Voor meer info over het CTB, zie www.ctb.kantl.be.

 

Verwacht profiel

Je hebt bij voorkeur een masterdiploma in Digital Humanities of Computerlinguïstiek, of je hebt een masterdiploma in een andere richting, maar een sterke affiniteit met taal- en/of letterkundig onderzoek en aantoonbare ervaring in een relevante functie.

 

Takenpakket en competenties

Het takenpakket valt uiteen in drie luiken:

A - Serverbeheer

Taken: het beheer van webserver, mailserver, back-ups, DNS en dataserver

Competenties: ervaring met serverbeheer (Ubuntu Linux), Plesk en Cpanel controlepanelen, technisch onderhoud van CMS en MySQL databases

B - Applicatiebeheer voor digitale taal- en letterkundige projecten

Taken: het onderhoud en dagelijks beheer van applicaties voor de digitale ontsluiting van taal- en letterkundige bronnen. Opvolging en begeleiding van o.a. een digitale editie van de briefwisseling van Guido Gezelle, Toponymisch Woordenboek van Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (tot 1500), Bibliotheek van Middelnederlandse Letterkunde…

Competenties:

Technisch beheer: eXist-db XML database, Tomcat applicatieserver, serverbeheer (Ubuntu Linux)
Inhoudelijk beheer: XQuery / XSLT / XML (TEI) / XHTML / Javascript / CSS

C - Strategische ontwikkeling CTB

Taken: ondersteuning bij de acquisitie van wetenschappelijke projecten en de bijbehorende projectmiddelen, het uitwerken van een strategie, het aansturen van tijdelijke projectmedewerkers

Competenties: een ondernemende attitude, een positieve communicatiestijl, sterke redactionele vaardigheden, het onderhouden van een breed netwerk in de wetenschappelijke wereld is een plus.

Belangrijk: je hoeft niet over alle bovenstaande competenties te beschikken. Ook kandidaten met basiscompetenties Digital Humanities en een grote gedrevenheid en bereidheid om bij te leren, komen in aanmerking.

 

Aanbod

We bieden een tijdelijk contract van 12 maanden, met kans op verlenging. De verloning gebeurt volgens PC 329.01 (loonschaal L1). We stellen bij aanvang een aanstelling van 60% voorop, maar een toekomstige uitbreiding is bespreekbaar. Je komt in een klein en hecht team terecht. De invulling van de deeltijdse betrekking (spreiding van de arbeidstijd) gebeurt in onderling overleg.

Aanvangsdatum: zo snel mogelijk

Plaats van tewerkstelling: KANTL, Koningstraat 18, 9000 Gent

 

Procedure

Kandidaten sturen hun motivatie met cv zowel per e-mail als per brief naar:

De heer Peter Theunynck, vaste secretaris van de KANTL

Koningstraat 18, 9000 Gent

secretariaat@kantl.be

 

Zowel de e-mails als de brieven dienen ons uiterlijk op 14 december 2020 te hebben bereikt.

Positief gerangschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek op 22 december 2020.

 

Contactpersoon voor meer informatie:

Judith Van Doorselaer

judith.vandoorselaer@kantl.be

tel. 0472482770

  Deel deze pagina