Herbeleef de studiedag over GenAI

Op vrijdag 21 juni 2024 vond in de KANTL een studiedag plaats over de gevolgen van Generatieve AI voor het Nederlands en de neerlandistiek. Een schot in de roos: dit colloquium bracht een bijzonder prikkelend en divers programma. De opnames van deze studiedag zijn vanaf nu ook beschikbaar op ons YouTube-kanaal.

{entry_title}


(Her)bekijk dit boeiend colloquium! 
De video’s vind je hieronder terug of klik hier.


Ook de pdf-versies van de presentaties zijn voorhanden:


Initiatiefnemer en hoogleraar computertaalkunde Water Daelemans liet ons kennismaken met zowel de beperkingen van grote taalmodellen als met het gegeven dat zij ons voortdurend weten te verrassen. We zullen te maken krijgen met niet één maar met een heel leger van ‘filosofische zombies’. Klik hier voor de presentatie van Walter Daelemans.

KANTL-lid en emeritus gewoon hoogleraar in de algemene taalkunde (KU Leuven) Dirk Geeraerts ging dieper in op het 'taalgebruiksgebaseerde' vermogen van ChatGPT. Herlees zijn uiteenzetting hier.

ChatGPT als dichter? Hoofddocent computerlinguïstiek aan de faculteit Letteren (KU Leuven) Tim Van de Cruys reflecteerde over het creatieve vermogen van grote taalmodellen. Zijn presentatie kun je hier raadplegen.

Hoogleraar Nederlandse Taalbeheersing en Academisch Nederlands (KU Leuven) Lieve De Wachter focuste zich op het verantwoord inzetten van GenAI in het academisch schrijfonderwijs. Haar uiteenzetting vind je hier terug.

Frieda Steurs, directeur van het Instituut voor de Nederlandse taal in Leiden en professor emeritus aan de faculteit Letteren (KU Leuven), presenteerde ons een aantal gewenste maatregelen en initiatieven voor grote taalmodellen in het Nederlands. Herlees haar presentatie hier.

Juliet van Rosendaal, verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en de Chair Ethics & AI (KU Leuven), ging in op de vraag of large language models niet alleen inwerken op taalpraktijk, maar ook op de taal zelf, en of we iets kunnen zeggen over de legitimiteit hiervan. Deze presentatie kun je hier raadplegen.

  Deel deze pagina