KANTL steunt Europese oproep voor academische vrijheid

Verschillende Europese universiteiten en academies komen op voor academische vrijheid en institutionele autonomie. In een gezamenlijk statement pleiten ze voor een regelgevend kader dat deze waarden beschermt. De KANTL schaart zich volledig achter deze boodschap.

{entry_title}

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren (KANTL) maakt deel uit van ALLEA (All European Academies), een federatie van bijna 60 academies uit meer dan 40 landen. ALLEA heeft samen met EUA (European University Association) en Science Europe een statement geformuleerd met als titel: ‘Academic freedom and institutional autonomy: Commitments must be followed by action.’ In dit statement wordt beklemtoond dat fundamenteel en toegepast onderzoek van groot belang zijn voor de bloei van onze maatschappij. Maar dit onderzoek kan pas bijdragen aan een succesvolle, duurzame toekomst als wordt voldaan aan twee fundamentele principes: academische vrijheid en institutionele autonomie.

Wetenschappers moeten vrij kunnen denken, vrij kunnen onderzoeken, en ze moeten de vrijheid krijgen om over de resultaten van hun werk te communiceren. Deze principes maken samen het principe van de academische vrijheid uit. Met institutionele autonomie wordt bedoeld dat onderzoeks- en hogeronderwijsinstellingen beschermd worden tegen politieke en economische bemoeienissen, dat ze met andere woorden hun eigen koers kunnen bepalen en alleen verantwoording hoeven af te leggen aan hun eigen gemeenschap, aan openbare instellingen en aan de samenleving in het algemeen.

Om deze principes te bewaken is een kader van strikte wetenschappelijke en professionele normen nodig. Overheden spelen hierin een sleutelrol.

Benieuwd naar de volledige tekst van het statement? Die vindt u hier.

  Deel deze pagina