Max Havelaar en Reynaert zijn dé literaire klassieken, vrouwelijke auteurs in opmars

Uit een enquête die door bijna 2000 lezers wereldwijd werd ingevuld komt 'Max Havelaar' van Multatuli naar voren als het meest klassieke werk van de Nederlandstalige literatuur. Op ruime afstand volgen de dertiende-eeuwse 'Van den vos Reynaerde' en 'De avonden' van Gerard Reve.

{entry_title}

In grote lijnen komt de lijst van de honderd meest geciteerde auteurs en werken overeen met de resultaten van een gelijkaardige enquête die in 2002, maar dan alleen onder de leden van de Maatschappij voor Nederlandse Letterkunde, werd verspreid. Wel opvallend is dat vrouwelijke auteurs in de top-100 in vergelijking met 2002 in opmars zijn en dat ze vaker genoemd worden als ‘ten onrechte vergeten’. Ook blijkt er een toenemende belangstelling voor literatuur uit of over Indonesië, Suriname en de Caraïbische eilanden. Teksten en auteurs van vóór de Tweede Wereldoorlog verliezen daarentegen snel terrein, net als poëzie. Bij Nederlandse lezers staan Multatuli, Hermans en Reve bovenaan, Belgische respondenten houden het bij Claus, Elsschot en Boon, terwijl overzees De Kom, Arion en McLeod worden genoemd.

De enquête peilde ook naar de plaats die de literaire canon in het onderwijs moet innemen, naar de plaats van jeugd- en kinderliteratuur, naar de gewenste omvang van een literaire canon en naar genres en auteurs die naar de mening van de respondenten ondergewaardeerd zijn. Opvallend daarbij is dat een overweldigende meerderheid (79,59%) vindt dat literaire klassiekers en literatuurgeschiedenis een plaats moeten hebben in alle richtingen van het secundair onderwijs.

Het volledige rapport is hier te lezen. 

De KANTL trad op als een van de trekkers van dit initiatief, dat verder onder meer bestond uit de Taalunie, NL-Lab, Raad voor de Neerlandistiek, KB-DBNL, Platform Neerlandistiek. Ga voor meer info, nieuws en activiteiten naar de website van het Canonfestival.

  Deel deze pagina