Naar aanleiding van de sluiting van het Gezellemuseum

Naar aanleiding van de ongerustheid die is ontstaan door de sluiting van het Gezellemuseum heeft de KANTL aan de betrokken schepen van Brugge en de directeur van de Musea Brugge onderstaande brief gestuurd.

{entry_title}

Geachte schepen,

Geachte directeur,

 

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren (KANTL) vernam enkele dagen geleden het nieuws van de sluiting van het Gezellemuseum en van de voorgenomen omvorming van het museum tot Gezellehuis.

De KANTL is uiteraard verontrust door dit bericht. Gezelle maakt deel uit van de door haar samengestelde canon van de Nederlandse literatuur en was een van haar allereerste leden. Zijn belang als grondlegger van de moderne Nederlandse poëzie is tot op heden onomstreden. Zijn werk wordt nog altijd onderwezen, gelezen en vlijtig geciteerd. Bijdragen tot de kennis en de uitstraling van het Nederlandse literaire erfgoed behoort ook tot de centrale missie van de KANTL.

De KANTL erkent en waardeert de inspanningen die Brugge levert om het werk en de persoon van Guido Gezelle levend te houden. Ze is onder meer zeer onder de indruk van de magnifieke  website www.gezelle.be die het Guido Gezellearchief van de Openbare Bibliotheek pas vorig jaar online heeft gezet. Ze erkent ook – en voorbeelden in binnen- en buitenland bevestigen het – dat het aantrekkelijk houden van een schrijversmuseum voor een ruim publiek geen vanzelfsprekendheid is.

Maar juist het feit dat tot de sluiting van het Gezellemuseum is besloten zonder dat er een helder toekomstplan voor het Gezellehuis is bekend gemaakt, is voor de KANTL reden tot zorg. De mededelingen daaromtrent op de webpagina https://www.museabrugge.be/nieuws/gezellehuis zijn vaag en daardoor niet echt geruststellend.

De KANTL is ervan overtuigd dat er voldoende deskundigheid beschikbaar is om  over de toekomst van het Gezellehuis en de plaats van Gezelle, poëzie en literatuur in zijn werking mee te denken. De zo-even genoemde webstek bevestigt dit. In ieder geval neemt ze zich voor verdere ontwikkelingen in dit dossier met belangstelling te volgen.

 

Met de meeste hoogachting,

 

namens het bestuur van de KANTL

Frank Willaert, ondervoorzitter

  Deel deze pagina