Nieuw subsidiereglement auteursgenootschappen 2021

Omdat de werking van auteursgenootschappen nauw aansluit bij de missie en expertise van de KANTL verdeelt zij sinds 2020, in opdracht van Literatuur Vlaanderen, de overheidssubsidies voor auteursgenootschappen.

In 2020 werd een bevraging van de auteursgenootschappen georganiseerd. Daaruit bleek dat bepaalde criteria uit het subsidiereglement als te streng of verouderd werden ervaren. Die feedback stond aan de basis van een aanpassing van het subsidiereglement. 

{entry_title}

Het nieuwe reglement kan worden gedownload via kantl.be/werking/auteursgenootschappen

Ten opzichte van het oude reglement werden twee wijzigingen doorgevoerd:

  • ten eerste vervalt de eis dat er minimaal 100 betalende leden zijn
  • ten tweede wordt niet meer verwacht dat de directe productiekosten van de eigen publicatie louter door de lidgelden worden gedekt. Ook andere inkomsten (verkoop, sponsoring…) kunnen daarvoor aangewend worden.

 

EERSTE SUBSIDIERONDE

De eerste subsidieronde werd intussen afgerond.

5 auteursgenootschappen hebben een dossier ingediend om een basissubsidie van €750 te kunnen ontvangen.
5 auteursgenootschappen hebben een dossier ingediend om een projectsubsidie van max. €1500 kunnen ontvangen.

Na evaluatie van de dossiers werden de volgende subsidies toegekend:

Filip De Pillecyncomité: toekenning van €750 basissubsidie + €1500 projectsubsidie
Guido Gezellekring: toekenning van €750 basissubsidie
Louis Paul Boon Genootschap: toekenning van €750 basissubsidie + €1500 projectsubsidie
Reynaertgenootschap: toekenning van €750 basissubsidie + €1500 projectsubsidie
Stijn Streuvelsgenootschap: toekenning van €750 basissubsidie

 

TWEEDE SUBSIDIERONDE

Auteursgenootschappen die nog geen aanvraag indienden of auteursgenootschappen wier aanvraag in de eerste ronde niet werd gehonoreerd, krijgen een nieuwe kans om een subsidieaanvraag voor het werkjaar 2021 in te dienen. Wie aan deze tweede ronde wil deelnemen, wordt verzocht het dossier voor de basissubsidie en/of het dossier voor de aanvullende projectsubsidie uiterlijk op 1 april 2021 per e-mail (in PDF-formaat) aan de KANTL bezorgen, via secretariaat@kantl.be.

  Deel deze pagina