Nieuw V&M-nummer gepubliceerd

Vandaag verschijnt een nieuw los nummer van ons wetenschappelijke tijdschrift Verslagen en mededelingen.

{entry_title}

Het nummer, dat met afleveringen 2 en 3 jaargang 130 afrondt, bevat drie zeer boeiende artikelen:

In ‘Schrijver in tegenspraak’ duikt Ludo Stynen in het oeuvre van de veelal vergeten auteur Jozef Frans Buerbaum (1860-1936). Hij identificeert er, in tegenstelling tot wat de auteur soms zelf beweerde, een duidelijke ambitie en beoogd lezerspubliek, met daarnaast even expliciete opvattingen over Franse romans, modernisme en alcoholisme als over socialisme, Duitsers, activisten en Stijn Streuvels. 

KANTL-lid Willy Vandeweghe gaat in ‘Reactieve en overvloed-constructies met causale van-PP’ op zoek naar de onderscheidende kenmerken van de twee types constructie met een causale van-PP die het Nederlands rijk is. In het eerste geval is sprake van een reactie op een emotionele of andere prikkel (type huiveren van), in het tweede is sprake van overvloed, en staat de NP uit de van-PP in een subject-achtige relatie tot het werkwoord (type wemelen van). 

In het stuk van Kevin Absillis, 'Meer dan een lasterwoord?', wordt Batavia (1858) uit het omvangrijke oeuvre van de Belgische romanschrijver Hendrik Conscience (1812-1883) gelicht als de enige tekst die dieper ingaat op het onderwerp slavernij en kolonialisme. Absillis gaat in tegen de drang om de opvattingen van Conscience aan de kaak te stellen als imperialistisch, racistisch en ongevoelig voor de gruweldaden van de slavernij. Dit artikel legt eerder onopgemerkte abolitionistische tendensen in Batavia bloot door een nauwkeurige lezing van de tekst te presenteren en ook door te putten uit een grote verscheidenheid aan historische en boekhistorische bronnen.

Het volledige nummer en de afzonderlijke artikelen kun je hier inkijken. De papieren versie is eveneens beschikbaar en kan besteld worden via secretariaat@kantl.be. 

  Deel deze pagina