Onlangs verschenen: twee nieuwe KANTL-publicaties

Eind 2019 stelden we twee nieuwe monografieën voor aan het publiek. Het gaat om één letterkundig werk, de allereerste editie van de oorlogsdagboeken van August Vermeylen (1939-1944); en één taalkundig werk, een monumentale klankatlas van het Middelnederlands. 

Deze monografieën zijn nu verkrijgbaar.

{entry_title}

* Deze foto toont historica Gita Deneckere (links), die in gesprek ging met auteur Hans Vandevoorde (rechts) en medewerker Janna Aerts (midden) over het boek 'Ik denk nog het best met een pen in de hand'. Deze foto werd gemaakt door Robert Huygens tijdens de boekvoorstelling in samenwerking met AMSAB en Vermeylenfonds.

 

'Ik denk nog het best met een pen in de hand'

Een editie van de nooit eerder gepubliceerde oorlogsdagboeken van August Vermeylen (1939-1944).

‘Ik word vandaag 67 en vind daarin een aanleiding om weer een dagboek te houden’, noteert August Vermeylen op 12 september 1939. Dat deze Vlaamse schrijver, kunsthistoricus en politicus niet alleen essays en romans heeft geschreven, maar ook een verwoed dagboekschrijver is geweest, weten weinigen.

Dit is de allereerste uitgave van de drie schriftjes die de periode van de Tweede Wereldoorlog bestrijken. Ze werpen een licht op Vermeylens schrijverschap, zijn professionele netwerk, zijn omgang met vrienden en vriendinnen en het dagelijkse leven tijdens de bezetting. Bovendien geven ze een inkijk in de gedachtewereld van een artistieke geest en leidende intellectueel. Ze zijn helder en snedig geformuleerd, uitdagend en soms ontroerend.

Deze egodocumenten zijn van groot belang voor de Nederlandse literatuurgeschiedenis en de politiek-culturele geschiedenis van België.

Over de auteurs

Ruben Mantels (1979) is historicus. Hij werkt bij Universiteit Gent (Boekentoren) en bij archief- en documentatiecentrum Liberas, en publiceert over cultuurgeschiedenis in de negentiende en twintigste eeuw.

Hans Vandevoorde (1960) doceert Nederlandse literatuur aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij werkt aan een biografie van August Vermeylen en publiceert over literatuur en cultuur van de negentiende eeuw tot vandaag.

Bestel het boek hier.

 

Klankatlas van het veertiende-eeuwse Middelnederlands 

Middeleeuwse oorkonden verraden een schat aan dialectvariatie. Ze vormen de bron van dit referentiewerk, dat door vakgenoten vóór het verschijnen al monumentaal wordt genoemd.

Deze atlas is meer dan een klankatlas van het veertiende-eeuwse Nederlands. Het is ook een atlas van de Nederlandse vocaalontwikkeling en een studie over het Nederlandse grafeemgebruik. Zo omvat deze publicatie kaartcommentaren bij individuele historische klanken en behandelt ze ook uitgebreid de spelling van het Middelnederlands met Latijnse letters. Deze atlas is bovendien een multimediaal werk: het gedrukte tekstgedeelte wordt geïllustreerd door een online beschikbaar kaartgedeelte.
Deze overzichtelijke atlas vormt een onmisbaar naslagwerk voor wie zich met dialectfonologie (diachroon of synchroon) bezighoudt.

De Klankatlas is een multimediaal naslagwerk. Tekst, duiding en commentaren zijn verzameld in een mooi uitgegeven boek. De bijhorende kaarten, excerpten en andere bijlagen vind je hier online. De kaartgedeeltes (deel II en III) kunnen ook (samen of apart) in boekvorm bij ons besteld worden. Stuur ons een mailtje bij interesse.

Over de auteur

Chris De Wulf is vakcoördinator en docent Nederlandse filologie aan de Universität Zürich.

Bestel het boek hier.

  Deel deze pagina