Snoeien in het schoolvak Nederlands is een heilloze weg

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) verneemt met grote bezorgdheid dat Katholiek Onderwijs Vlaanderen in het secundair onderwijs een uur Nederlands uit het lessenpakket wil schrappen om een vak ‘Mens en samenleving’ mogelijk te maken.

{entry_title}

De KANTL wijst erop dat recent nog vanuit diverse hoeken gewezen is op de zorgwekkende achteruitgang van de schrijf- en leesvaardigheid van de Vlaamse scholieren (alsook op de toenemende marginalisering van literatuur, cultuur en taalbeschouwing in het secundair onderwijs). In het licht daarvan is het voor de KANTL allerminst duidelijk hoe de eindtermen Nederlands in de toekomst voluit gerealiseerd zullen worden, indien er in het aantal lesuren Nederlands gesnoeid zou worden.

De KANTL stelt de zin van de vorming ‘Mens en samenleving’ niet ter discussie. Dat scholen burgerschap, mediawijsheid en ondernemingszin aanwakkeren, lijkt ons een goede zaak. Een uitstekende beheersing van het Nederlands, een vlotte lees- en schrijfvaardigheid en een rijke kennis van ons talig en cultureel erfgoed zijn daarvoor echter noodzakelijke basisvoorwaarden.

Omdat het aanleren daarvan tot de essentie van het schoolvak Nederlands behoort, lijkt het ons een heilloze weg om in het aantal lesuren Nederlands te snoeien. De KANTL vraagt het Katholiek Onderwijs Vlaanderen bijgevolg om betere oplossingen te zoeken om zijn doelen te bereiken.

  Deel deze pagina