Subsidies auteursgenootschappen 2021 toegekend

Omdat de werking van auteursgenootschappen nauw aansluit bij de missie en expertise van de KANTL, verdeelt zij sinds 2020, in opdracht van Literatuur Vlaanderen, de overheidssubsidies voor auteursgenootschappen.

In 2020 werd na een bevraging geconstateerd dat bepaalde criteria van het subsidiereglement als te streng of verouderd werden ervaren. Daarom werd het subsidiereglement herzien. Auteursgenootschappen die nog geen aanvraag indienden of auteursgenootschappen wier aanvraag in de eerste ronde niet werd gehonoreerd, kregen daardoor een nieuwe kans om een subsidieaanvraag voor het werkjaar 2021 in te dienen.

EERSTE SUBSIDIERONDE

In de eerste ronde werden onderstaande aanvragen ingediend:

5 auteursgenootschappen dienden een dossier in om een basissubsidie van €750 te kunnen ontvangen.

5 auteursgenootschappen dienden een dossier in om een projectsubsidie van max. €1500 kunnen ontvangen.

Na evaluatie van de dossiers werden in de eerste ronde de volgende subsidies toegekend:

Filip De Pillecyncomité: toekenning van €750 basissubsidie + €1500 projectsubsidie

Guido Gezellekring: toekenning van €750 basissubsidie

Louis Paul Boon Genootschap: toekenning van €750 basissubsidie + €1500 projectsubsidie

Reynaertgenootschap: toekenning van €750 basissubsidie + €1500 projectsubsidie

Stijn Streuvelsgenootschap: toekenning van €750 basissubsidie

 

TWEEDE SUBSIDIERONDE

De aanpassing van het subsidiereglement heeft voor heel wat extra dossiers gezorgd:

1 auteursgenootschap heeft een dossier ingediend om een basissubsidie van €750 en een aanvullende projectsubsidie van €1500 te kunnen ontvangen.

3 auteursgenootschappen hebben een dossier ingediend om enkel een basissubsidie van €750 te kunnen ontvangen.

2 auteursgenootschappen ontvingen in de eerste ronde reeds een basissubsidie van €750 en dienden een dossier in om een aanvullende projectsubsidie van resp. €1500 en €1400 euro te kunnen ontvangen.

Na evaluatie van de dossiers werden in de tweede ronde de volgende subsidies toegekend:

Guido Gezellekring: toekenning van projectsubsidie van €1000

Stijn Streuvelsgenootschap: toekenning van projectsubsidie van €1400

Genootschap Van Ostaijen vzw: toekenning van €750 basissubsidie + €1500 projectsubsidie

Guido Gezelle Genootschap: toekenning van €750 basissubsidie

  Deel deze pagina