Proefschriften van Eline Zenner en Anne-Sophie Ghyselen bekroond met prijs voor Taalkunde

De KANTL-prijs voor Taalkunde kent in 2017 twee winnaars. De jury kende de prijs met een ex aequo toe aan Eline Zenner (voor haar werk Cognitive Contact Linguistics: The macro, meso and micro influence of English on Dutch) en aan Anne-Sophie Ghyselen (voor haar werk Verticale structuur en dynamiek van het gesproken Nederlands in Vlaanderen: een empirische studie in Ieper, Gent en Antwerpen).

{entry_title}

Het proefschrift van Eline Zenner werd in 2013 verdedigd aan de KULeuven. Anne-Sophie Ghyselen verdedigde haar proefschrift in 2016 aan de UGent.

De prijs wordt uitgereikt tijdens de Openbare Vergadering van de KANTL op woensdag 18 oktober 2017 in het Academiegebouw in Gent.

Uit het juryverslag

"Beide werken betreffen actuele thema’s: (1) de impact van het Engels op het Nederlands (Eline Zenner) en (2) de relatie tussen dialect, tussentaal en standaardtaal (Anne-Sophie Ghyselen). Het zijn studies met een sterk empirische inslag, met een daarbij horende methodologie, die ook de statistiek als hulpmiddel aanwendt. Zenner doet in haar studie een beroep op omvangrijke tekstcorpora, terwijl Ghyselen het materiaal voor haar onderzoek verzamelt aan de hand van een brede waaier van interviews. De auteurs geven blijk van een erg kritische reflectie op de eigen resultaten en methode, en hebben oog voor de bredere toepasbaarheid en relevantie van hun werk."

Over het werk van Eline Zenner:

"We krijgen een duidelijke verdieping van het discours over - en onderzoek naar - de invloed van het Engels op het Nederlands. De grote verdienste van dit werk is dat de invloed van het Engels op het Nederlands op de drie genoemde niveaus (van micro- tot macroniveau) wordt onderzocht, waardoor een omvattend en genuanceerd beeld ontstaat van de invloed die het Engels momenteel op diverse domeinen van het Nederlands uitoefent. Zo wordt een empirische fundering gelegd voor het nieuwe domein van de cognitieve contactlinguïstiek."

Over het werk van Anne-Sophie Ghyselen:

"De jury acht dit een voortreffelijke studie met een vergelijkende analyse van de repertoria in drie verschillende provincies. De auteur geeft blijk van een uitstekende beheersing van actuele moderne variatielinguïstische analysetechnieken, de sociolinguïstische interpretatie van de onderzochte taalkenmerken is voorbeeldig. Opmerkelijk is de grote vertrouwdheid met zowel de synchrone dialectkenmerken als met de historisch-taalkundige achtergrond ervan. Bieden de deelstudies op zichzelf al een duidelijke meerwaarde, in vergelijkend perspectief leiden ze tot onmiskenbaar nieuwe inzichten. Met deze studie krijgt het actuele debat omtrent de gelaagdheid van het Vlaamse taalrepertorium een solide, empirische onderbouw."

De jury bestond uit academieleden Ann Marynissen, Hans Smessaert, Wim Vandenbussche en Willy Vandeweghe (voorzitter).

Het volledige juryverslag vind je hier.

Meer info over de uitreiking van de prijs vind je hier.

  Deel deze pagina