Vacature: medewerker publicaties, projectwerking en communicatie

De KANTL is op zoek naar een deeltijdse medewerker (60%) voor het opvolgen van onze publicaties, projectwerking en communicatie.

{entry_title}

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren (KANTL) werd door de overheid ingesteld als een autonoom, onafhankelijk en multidisciplinair genootschap. Ons doel is de studie, de beoefening en de bloei van de Nederlandse taal en letteren.

Om onze missie waar te maken organiseren we het hele jaar door evenementen. Daarvoor werken we vaak samen met allerhande partners uit de culturele en de wetenschappelijke sector. Het Academiegebouw in Gent is ook een open huis waar die partners een inspirerende plek vinden om hun activiteiten te doen plaatsvinden.

De KANTL geeft een wetenschappelijk tijdschrift uit (Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en LetterkundeV&M) en verscheidene reeksen monografieën. Verder kennen we wetenschappelijke en literaire prijzen toe en zijn we verantwoordelijk voor het beheer van heel wat fondsen. Met de opbrengst van die fondsen worden onze prijzen en publicaties gefinancierd.

Een bijzondere plek in onze werking wordt ingenomen door de zorg voor onze literaire canon. In 2015 maakten we een dynamische lijst op met 50 (+1) essentiële werken uit de Nederlandstalige literatuur. Die canonlijst is een leidraad voor leerkrachten, leesclubs, bibliothecarissen, uitgevers, theatermakers, cultuurministers, televisiemakers en andere lezers.

Door enkele recente wijzigingen in onze personeelsploeg en een toegenomen takenpakket zijn we op korte termijn op zoek naar een deeltijdse medewerker (60%), o.m. voor het opvolgen van onze publicaties, projectwerking en communicatie.

Taakomschrijving

 • Redactioneel opvolgen van KANTL-publicaties (o.a. het wetenschappelijk tijdschrift V&M, de voorbereiding van een boek i.v.m. de literaire canon en enkele monografieën)
 • Mee uitwerken van een inhoudelijke werking rond ‘klassieke’ auteurs in Vlaanderen
 • Voorbereidend werk voor commissievergaderingen van de KANTL
 • Inhoud aanleveren voor en onderhouden van websites (canon, KANTL, CTB)
 • Communicatie via nieuwsbrieven en sociale media
 • Administratief en inhoudelijk meewerken aan de oprichting van een centrum rond de literaire canon

Verwacht profiel

Noodzakelijk

 • Masterdiploma taal- en letterkunde (met Nederlands als 1 van de 2 talen)
 • Interesse voor en affiniteit met taal- en letterkundig onderzoek (in het Nederlands)
 • Zeer sterk in zowel mondelinge als schriftelijke communicatie
 • Zelfstandig kunnen werken, in nauw contact met een klein en divers team

Strekt tot aanbeveling

 • In het algemeen: brede culturele interesse
 • In het bijzonder: affiniteit met Nederlandstalige (canon)literatuur
 • Eerste ervaring in de culturele sector of een onderzoeksinstelling
 • Enige ervaring met het schrijven van webteksten en het gebruik van een CMS

Aanbod

Het gaat om een deeltijdse contractuele aanstelling van 60% voor een termijn van 12 maanden.

Je komt in een klein en hecht team terecht. Je verloning gebeurt volgens de barema's voor contractuelen van de Vlaamse gemeenschap (A165). De invulling van de deeltijdse betrekking (spreiding van de arbeidstijd) gebeurt in onderling overleg.

Aanvangsdatum: 1 februari 2019 (of onderling overeen te komen)

Plaats van tewerkstelling: KANTL, Koningstraat 18, 9000 Gent

Procedure

Kandidaten sturen hun motivatie met cv zowel per e-mail als per brief naar:

Prof. Willy Vandeweghe
Vast Secretaris van de KANTL
Koningstraat 18
9000 Gent
secretariaat@kantl.be
 
Zowel de e-mails als de brieven dienen ons uiterlijk op 30 november 2018 te hebben bereikt.
Positief gerangschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een vergelijkende test en een selectiegesprek op 18 december 2018.

Contactpersoon voor meer informatie

Bert Van Raemdonck
Coördinator KANTL
bert.vanraemdonck@kantl.be
tel. 09 265 93 40
  Deel deze pagina