Vacature: medewerker publicaties, projectwerking en communicatie bij de KANTL in Gent (60%)

Door enkele recente wijzigingen in onze personeelsploeg zijn we op korte termijn op zoek naar een deeltijdse medewerker (60%), o.m. voor het opvolgen van onze publicaties, projectwerking en communicatie. Het gaat om een tijdelijke aanstelling van 12 maanden.

{entry_title}

OVER DE KANTL

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren (KANTL) is een autonoom, onafhankelijk en multidisciplinair genootschap. Ons doel is de studie, de beoefening en de bloei van de Nederlandse taal en letteren. Voor meer info over de KANTL, zie www.kantl.be. Om onze missie waar te maken organiseren we het hele jaar door evenementen. Daarvoor werken we vaak samen met allerhande partners uit de culturele en de wetenschappelijke sector. Het Academiegebouw in Gent is ook een open huis waar die partners een inspirerende plek vinden om hun activiteiten te doen plaatsvinden.

De KANTL geeft een wetenschappelijk tijdschrift uit (Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren – V&M) en verscheidene reeksen monografieën. Verder kennen we wetenschappelijke en literaire prijzen toe en zijn we verantwoordelijk voor het beheer van heel wat fondsen. Met de opbrengst van die fondsen worden onze prijzen en publicaties gefinancierd.

Een bijzondere plek in onze werking wordt ingenomen door de zorg voor onze literaire canon, zie www.literairecanon.be. In 2015 maakten we een dynamische lijst op met 50 (+1) essentiële werken uit de Nederlandstalige literatuur. In juni 2020 werd deze lijst voor het eerst geüpdatet. De canonlijst is een leidraad voor leerkrachten, leesclubs, bibliothecarissen, uitgevers, theatermakers, cultuurministers, televisiemakers en andere lezers.

TAAKOMSCHRIJVING

 • Redactioneel opvolgen van KANTL-publicaties (o.a. het wetenschappelijk tijdschrift V&M en enkele monografieën)
 • Mee uitwerken van een inhoudelijke werking rond ‘klassieke’ Nederlandstalige auteurs
 • Diverse projecten van de KANTL (o.a. studiedagen, livestreams, podcasts…) inhoudelijk mee uitdenken en uitwerken, autonoom of in samenwerking met wetenschappelijke of culturele partners.
 • Inhoud aanleveren voor en onderhouden van websites (canon, KANTL, CTB)
 • Communicatie via nieuwsbrieven en sociale media
 • Partnerships opzetten met media
 • Administratief en inhoudelijk meewerken aan de oprichting van een multimediaal belevingscentrum rond de literaire canon

VERWACHT PROFIEL

Vereist:

 • Masterdiploma in de taal- en letterkunde met Nederlands als een van de twee talen OF Masterdiploma vergelijkende moderne letterkunde OF Masterdiploma literatuurwetenschappen
 • Interesse voor en affiniteit met taal- en letterkundig onderzoek (in het Nederlands)
 • Zeer sterk in zowel mondelinge als schriftelijke communicatie
 • Hands-on mentaliteit
 • Zelfstandig kunnen werken, in nauw contact met een klein en divers team

Bij voorkeur:

 • In het algemeen: brede culturele interesse
 • In het bijzonder: affiniteit met Nederlandstalige (canon)literatuur
 • Eerste ervaring in de culturele sector, een onderzoeksinstelling of een uitgeverij
 • Enige ervaring met het schrijven van webteksten

AANBOD

Het gaat om een deeltijdse contractuele aanstelling van 60% voor een termijn van 12 maanden. De verloning gebeurt bij aanvang volgens de barema's voor contractuelen van de Vlaamse gemeenschap (A165), maar er zal op korte termijn een transitie plaatsvinden naar het paritair comité van de socio-culturele sector (PC 329.01 - loonschaal L1). De nieuwe medewerker komt in een klein en hecht team terecht. De invulling van de deeltijdse betrekking (spreiding van de arbeidstijd) gebeurt in onderling overleg.

Aanvangsdatum: zo snel mogelijk

Plaats van tewerkstelling: KANTL, Koningstraat 18, 9000 Gent

PROCEDURE

Kandidaten sturen hun motivatie met cv zowel per e-mail als per brief naar:

 • De heer Peter Theunynck, vaste secretaris van de KANTL, Koningstraat 18, 9000 Gent
 • secretariaat@kantl.be

Zowel de e-mails als de brieven dienen ons uiterlijk op vrijdag 5 februari 2021 te hebben bereikt. Positief gerangschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een vergelijkende test en een selectiegesprek op dinsdag 23 februari 2021.

 

Contactpersoon voor meer informatie:

Judith Van Doorselaer

judith.vandoorselaer@kantl.be

Tel. 092659340 / GSM 0472482770

  Deel deze pagina