Vacature: projectcoördinator/fondsenwerver Leesfonds (80%)

Gezocht: een geëngageerde projectcoördinator/fondsenwerver die de schouders zet onder de uitbouw van het ‘Leesfonds’, een ambitieus initiatief in het kader van het Leesoffensief.

Het gaat om een tijdelijke aanstelling van 12 maanden, met kans op verlenging.

{entry_title}

Over het leesfonds

In tien jaar tijd zijn de leesvaardigheid en leesmotivatie van onze jongeren dramatisch gedaald. Zo zakten we met het leesniveau van de 10-jarigen van de achtste naar de tweeëndertigste plaats in de internationale ranglijsten (PISA/PIRLS). Geen enkele andere onderwijsregio ging in tien jaar tijd meer achteruit. Dat is alarmerend: het belang van lezen kan niet overschat worden. Leesvaardigheid en de beheersing van een rijke Nederlandse taal zijn essentieel in functie van leerwinst en emancipatie.

Toch is er hoop. Ierland bijvoorbeeld slaagde er in korte tijd in om een dalende trend spectaculair te keren. Geïnspireerd door het Ierse voorbeeld ging dit jaar een Vlaamse stuurgroep aan het werk om een Leesoffensief te ontwikkelen. Voor meer info: zie hier.

Binnen het kader van dit Leesoffensief heeft de Vlaamse Regering de KANTL (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren) het mandaat gegeven om als voortrekker/pionier op te treden bij de oprichting van een Leesfonds. Individuele burgers, geëngageerde bedrijven en verenigingen/organisaties zullen worden oproepen om donaties te doen of leesbevorderende projecten op te zetten (inzetten op kwaliteitsvolle leesomgevingen, stimuleren van een leesbeleid op school). Het Leesfonds wil een breed appel doen naar de maatschappij, vanuit de overtuiging dat de beheersing van een rijke Nederlandse taal in het algemeen, en leesvaardigheid in het bijzonder, essentieel is in functie van leerwinst en emancipatie.

Er wordt samenwerking gezocht met o.a. Iedereen Leest (de referentieorganisatie op het vlak van leesbevordering), en met de 5 cultuurfondsen: Davidsfonds,  Cultuurlab Vlaanderen, Willemsfonds, Vermeylenfonds en Masereelfonds.

Voor meer info over het Leesfonds, zie hier.

Over de KANTL

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren (KANTL) is een culturele instelling die studie, reflectie en debat over de Nederlandse taal en letteren bevordert. Het kloppende hart van de KANTL is het ledengenootschap, dat in zijn werking wordt bijgestaan door een team van medewerkers. De Academie is een gangmaker voor het gebruik van het Nederlands en een pleitbezorger voor de Nederlandstalige literatuur van vroeger en nu. Voor meer info over de KANTL, zie www.kantl.be.

Om haar missie waar te maken organiseert de KANTL evenementen (in samenwerking met allerhande partners uit de culturele en de wetenschappelijke sector), verzorgt ze uitgaven, kent ze wetenschappelijke en literaire prijzen toe en beheert ze verschillende fondsen.  Een bijzondere plek in haar werking wordt ingenomen door:

 • De zorg voor onze literaire canon, zie www.literairecanon.be. De KANTL stelt om de vijf jaar een dynamische canon van de Nederlandstalige literatuur samen. Haar uitgebreide canonwerking richt zich zowel op het onderwijs als op het brede publiek.
 • Via het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) worden projectmatig databanken en bronnen ontsloten en ter beschikking gesteld van onderzoekers en het brede publiek. Zie ctb.kantl.be.

Het Leesfonds zal een belangrijke nieuwe focus uitmaken van de werking van de KANTL.

Taakomschrijving

 • Je bent dé motor achter de oprichting en uitbouw van het Leesfonds.
 • In nauw overleg met de KANTL, en met de adviesraad en stuurgroep van het Leesfonds, ontwikkel je een sterke strategie rond de uitbouw van het Leesfonds en stippel je een groeipad uit.
 • Je verkent het veld en smeedt partnerschappen met diverse instellingen, organisaties en bedrijven.
 • Je staat in voor fondsenwerving via diverse kanalen. Je zoekt sponsors en stimuleert mecenaat bij individuen en ondernemingen.
 • Je coördineert/superviseert de promocampagne van het Leesfonds. Je onderhoudt goede relaties met de pers, opiniemakers en influencers.
 • Je stelt het budget op en bewaakt dit nauwgezet.
 • Je schrijft sponsordossiers.
 • Je bent verantwoordelijk voor de rapportering aan de subsidiegever, de Vlaamse overheid (Ministerie van Onderwijs & Vorming).
 • Je werkt samen met een educatief medewerker, die o.a. de organisatie van een leesbevorderend pilootproject voor zijn/haar rekening neemt.

Profiel

 • Je kunt je identificeren met de doelstellingen van het Leesfonds en hebt affiniteit met taal, letteren en leesbevordering.
 • Je bent ondernemend en resultaatgericht, georganiseerd en stressbestendig.
 • Je bent niet bang voor uitdagingen. Je stelt alles in het werk om je doelstellingen te behalen.
 • Je bent een strategische denker. Je ziet kansen liggen en bent oplossingsgericht.
 • Je bent een inspirator. Je beschikt over het talent om mensen te overtuigen. Presentaties geven schrikt je niet af.
 • Je bent een goede netwerker.
 • Je kunt heel zelfstandig werken, maar bent tegelijk een teamspeler.
 • Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en Engels. Je bent zeer sterk in zowel mondelinge als schriftelijke communicatie.

Strekt tot aanbeveling

 • Je hebt een breed netwerk (in de bedrijfswereld, de culturele wereld en/of de media).
 • Je hebt ervaring met fondsenwerving / in de non-profitsector.

Ons aanbod

 • De uitzonderlijke kans om dit belangwekkende project van bij het begin mee vorm te geven.
 • Een gevarieerde, verantwoordelijke en kansrijke job.
 • Een contractuele aanstelling van 80% voor een termijn van 12 maanden, met kans op verlenging indien de subsidie wordt voortgezet en/of de vooropgezette doelen worden gehaald.
 • Een verloning volgens de barema’s van PC 329.01 (socio-culturele sector), met middelen van de Vlaamse Gemeenschap (Onderwijs & Vorming). Een aanstelling op zelfstandige basis is bespreekbaar. Een resultaatsgebonden bonus is onderhandelbaar.
 • Een werkplek in een van de mooiste gebouwen van Gent.
 • De invulling van de deeltijdse betrekking (spreiding van de arbeidstijd) gebeurt in onderling overleg. Gedeeltelijk thuiswerk is mogelijk.
 • Je maakt deel uit van een klein en hecht team.

Aanvangsdatum: 1 maart 2022 of volgens beschikbaarheid (zo snel mogelijk)

Plaats van tewerkstelling: KANTL, Koningstraat 18, 9000 Gent

Procedure

Kandidaten sturen hun motivatie met cv per e-mail naar:

Luc Devoldere, voorzitter van de adviesraad en stuurgroep van het Leesfonds

Koningstraat 18, 9000 Gent

secretariaat@kantl.be

 

De sollicitaties dienen ons uiterlijk te bereiken op dinsdag 25 januari 2022. Positief gerangschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (incl. korte presentatie van uw plannen) op vrijdag 4 februari 2022 en een vergelijkende test (thuisopdracht).

 

Contactpersoon voor meer informatie:

Judith Van Doorselaer, directeur ad interim KANTL

judith.vandoorselaer@kantl.be

Tel. 0472482770

 

Met steun van:

  Deel deze pagina