Vacature: projectmedewerker CTB (80%)

Ben je onderlegd in digital humanities en wil je graag meewerken aan digitale edities en applicaties voor taal- en letterkundige projecten? Dan is deze job iets voor jou.

{entry_title}

Taakomschrijving

 • Je ontwikkelt XML-gebaseerde digitale edities en applicaties voor taal- en letterkundige projecten.
 • Je staat, samen met een collega, in voor de technische realisatie van deze digitale projecten, van a tot z.
 • Je staat in voor het onderhoud en dagelijks beheer van applicaties voor de digitale ont­sluiting van taal- en letterkundige bronnen.
 • Je staat in voor het contentbeheer van een gloednieuwe CTB-website, die in samen­wer­king met een externe websitebouwer wordt ontwikkeld. Deze nieuwe, toegankelijke web­site, gericht op in eerste instantie wetenschappers en studenten, en in tweede instantie het bredere publiek, moet alle relevante projecten van het CTB ontsluiten en de lopende projecten in de kijker zetten.

 

Profiel

Vereist

 • ­­Je kunt minimaal een bachelordiploma voorleggen.
 • Je kunt ervaring in digital humanities of computerwetenschappen voorleggen.
 • Je bent behendig in XML (bij voorkeur ook TEI), XPath, XQuery, en XSLT stylesheets. Je beheerst hiervoor ook de nodige tools.
 • Je hebt kennis van front-end webdevelopment: webtechnologieën (X)HTML, Javascript, CSS...
 • Je kunt goed zelfstandig werken, maar functioneert ook goed in team. Je draagt met je positieve ingesteldheid bij tot een fijne en collegiale werksfeer.
 • Je levert kwaliteitsvol werk af en toont respect voor deadlines.
 • Je hebt een goed ontwikkeld probleemoplossend vermogen en bent stressbestendig. Bij tijdsdruk slaag je erin om prioriteiten aan te brengen en doelgericht te werken.
 • Je vertegenwoordigt de KANTL op een professionele en integere manier, en geeft blijk van organisatiebetrokkenheid.


Strekt tot aanbeveling

 • Je hebt een passie voor taal, literatuur en literair erfgoed.
 • Je hebt ervaring met eXist-DB XML databanken.
 • Je hebt ervaring met website integratie van IIIF.
 • Je kan overweg met een versiebeheersysteem zoals Git.
 • Je kwam al in aanraking met serverbeheer, bijvoorbeeld door het bouwen en onder­houden van Tomcat webapps.

 

Huidige projecten

Je werkt onder andere mee aan:

 • De digitale varianteneditie van het canonieke werk Elias of het gevecht met de nachtegalen van Maurice Gilliams, gebaseerd op de historisch-kritische editie van Liesbeth Van Melle, die de vele versies van de roman in kaart bracht. Om verge­lijkend wetenschappelijk onderzoek tussen deze versies makkelijker te maken, werkt het CTB aan een online digitale editie van deze roman.
 • Een wetenschappelijke online teksteditie van de 7700 brieven die in het Gezelle­archief bewaard worden. Het deelproject ‘Vrouwen van paper’ haalt Gezelles vrouwelijke correspondenten uit de schaduw van de geschiedenis. Gezelle corres­pon­deerde met 200 vrouwen, van barones tot fabrieksmeisje, van biechteling tot familielid. Via een online brieveneditie brengen we samen met o.a. de Bibliotheek van Brugge deze onbekende getuigen tot leven.
 • De afwerking van het Toponymisch woordenboek van Oost- en Zeeuws-Vlaanderen – corpus Gysseling, een gedigitaliseerde verzameling steekkaarten met Oost-Vlaam­se toponiemen. De collectie werd samengesteld door Luc Van Durme en is geba­seerd op het werk van Maurits Gysseling. Het CTB zorgt voor de ontsluiting van de steekkaarten, die door de provincie Oost-Vlaanderen werden ingescand. De gedigitaliseerde steekkaarten worden in een minimale zoekinterface geïnte­greerd.
 • De digitale ontsluiting van het Corpus Dialectmateriaal Pieter Willems, gebaseerd op de 351 dialectvragenlijsten die deze Leuvense hoogleraar Latijn (1840-1898) in 1885 aan respondenten over het hele land en het aangrenzende Rijnland rondstuurde. Willems was met dit ‘veldwerk’ in en buiten Vlaanderen een pionier inzake dialectonderzoek én een antropoloog avant la lettre. Het materiaal dat hij verzamelde is niet alleen van grote waarde voor de kennis en de studie van het Nederlands en zijn dialecten, maar is ook een belangrijke bron voor cultuur­histo­rici, regionale geschiedschrijvers, volkskundigen e.a.

 

Ons aanbod

 • Een boeiende en gevarieerde job in een klein, hecht team.
 • Een deeltijds bediendencontract (80% aanstelling) van één jaar, met kans op verlenging.
 • Verloning en arbeidsvoorwaarden volgens PC 329.01 (socio-culturele sector).
 • De invulling van de deeltijdse betrekking (spreiding van de arbeidstijd) gebeurt in onder­ling overleg. Gedeeltelijk thuiswerk is mogelijk.
 • Vergoeding woon-werkverkeer openbaar vervoer of fiets volgens PC 329.01.
 • Een werkplek in een van de mooiste gebouwen van Gent.

 

Aanvangsdatum: volgens beschikbaarheid (zo snel mogelijk)

Plaats van tewerkstelling: KANTL, Koningstraat 18, 9000 Gent

 

Procedure

Kandidaten sturen hun motivatie met cv per e-mail naar secretariaat@kantl.be. De sollicitaties dienen ons uiterlijk te bereiken op maandag 13 mei 2024. Positief gerangschikte kandidaten wor­den uitgenodigd voor een selectiegesprek dat zal plaatsvinden op vrijdag 24 mei en worden tevens gevraagd om een vergelijkende test uit te voeren (thuisopdracht).

Contactpersoon voor meer informatie: tot en met eind april kunt u terecht bij Judith Van Doorse­laer, directeur KANTL, via judith.vandoorselaer@kantl.be of 0472/482770. Vanaf mei (moe­der­schaps­rust Judith) kunt u terecht bij Thomas Van der Goten, via thomas.vandergoten@kantl.be of 09 265 93 40.

 

Over CTB

Het decreet van 2018 m.b.t. de KANTL legt de Academie onder andere volgende taken op: (a) zorgen voor bewaring, duurzaam beheer, ontsluiting en verrijking van taalkundige en literaire bronnen als erfgoed van de cultuurgemeenschap en (b) de onderzoeksresultaten in het domein van Nederlandse taal- en letterenstudie bekendmaken.

 

Met de afdeling CTB (Corpora, Tekstedities en Bronnen) verwezenlijken we verschillende soor­ten projecten:

 • We leggen digitale taalcorpora aan voor de hele periode waarvoor (in de zuidelijke Nederlanden) teksten in het Nederlands bewaard zijn.
 • We geven proza en poëzie uit volgens de principes van de editiewetenschap.
 • We maken en publiceren brievenedities, zowel in gedrukte vorm als digitaal.
 • We geven belangwekkende dagboeken uit, maar ook ook andere egodocumenten en tekst­genetische bronnen.
 • We proberen het talige en literaire erfgoed uit Vlaanderen op zoveel mogelijk manie­ren zichtbaar en kenbaar te maken.

Daarvoor werken we samen met universiteiten, hogescholen, onderzoekscentra, archieven, bibliotheken, bewaarplaatsen, erfgoedcellen en uitgeverijen.

We zijn voornamelijk actief in de (historische) taal- en letterkunde. Door talig en literair erfgoed met digitale informatie te verrijken, leveren we ook een bijdrage aan de Digital Humanities. Soms werken we voor een academisch doelpubliek, maar net zo vaak ontsluiten we erfgoed voor een breed publiek. Aan de basis ligt altijd wel een academische werkwijze.

Vanaf 2024 zet de KANTL in op de verdere uitbouw van het CTB tot een bloeiend centrum dat met haar wetenschappelijke en ondersteunende activiteiten een verbindende rol kan spelen binnen de neerlandistiek. De aanwerving van een extra medewerker moet daartoe bijdragen.

 

Over de KANTL

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren (KANTL) is een culturele instelling die studie, reflectie en debat over de Nederlandse taal en letteren bevordert. Het kloppende hart van de KANTL is het ledengenootschap, dat in zijn werking wordt bijgestaan door een team van medewerkers. De Academie is een gangmaker voor het gebruik van het Nederlands en een pleitbezorger voor de Nederlandstalige literatuur van vroeger en nu. Om haar missie waar te maken organiseert de KANTL evenementen (in samenwerking met allerhande partners uit de culturele en de wetenschappelijke sector), verzorgt ze uitgaven en kent ze wetenschappelijke en literaire prijzen toe. Een bijzondere plek in de werking van de KANTL wordt ingenomen door de zorg voor de literaire canon, zie www.literairecanon.be. Elke vijf jaar presenteert de KANTL een dynamische lijst van 50 (+1) essentiële werken uit de Nederlandstalige literatuur. Via colloquia, literaire festivals en via de ontwikkeling van leermiddelen (www.literairecanon­indeklas.be) haalt de KANTL het Nederlandstalige literair erfgoed voor het voetlicht. Voor meer info over de KANTL, zie www.kantl.be.

 

In samenwerking met:      

  Deel deze pagina