Vers van de pers: Het Nederlandse liefdeslied in de middeleeuwen

Zopas verscheen 'Het Nederlandse liefdeslied in de middeleeuwen' bij uitgeverij Prometheus. In deze magistrale monografie onthult Frank Willaert de Middelnederlandse lyriek in al haar facetten.

{entry_title}

Het Nederlandse liefdeslied in de middeleeuwen

‘Een uitvinding van de twaalfde eeuw’, zo hebben sommigen de liefde ooit genoemd. Die uitspraak mag overdreven zijn, toch staat het vast dat de troubadours een onuitwisbare invloed hebben uitgeoefend op de wijzen waarop de liefde tijdens de middeleeuwen in heel West-Europa bezongen werd. Ook in de Nederlanden. De minnezanger Hendrik van Veldeke, de mystieke dichteres Hadewijch, de virtuoze dichter van het Gruuthusehandschrift: ze zijn vaak gebloemleesd. Maar naast hun lyriek zijn er talrijke liederen bewaard, sommige heel conventioneel, andere uiterst geraffineerd, die begraven liggen in weinig toegankelijke tekstedities of in hypergespecialiseerde wetenschappelijke publicaties.

Met dit boek geeft Frank Willaert meer dan drie eeuwen lyriek aan de hedendaagse lezer terug, vanaf het overbekende en toch mysterieuze Hebban olla vogala tot aan het begin van de rederijkerstijd. Niet alleen geeft hij interpretaties van talrijke liederen, maar hij besteedt ook uitvoerig aandacht aan hun context: aan dichtende edellieden, speellieden en burgers; aan luidruchtige dansfeesten en aan intieme vertolkingen; aan zangers en aan instrumentalisten; aan de verhouding tussen oraliteit en schrift; aan nieuwe liedmodes en aan taaie tradities.

Over de auteur

Frank Willaert (1952) is emeritus hoogleraar Middelnederlandse letterkunde aan de Universiteit Antwerpen en lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren. Hij publiceert vooral over middeleeuwse mystiek en lyriek.

Bestel het boek hier.

Bekijk hier de lezing 'Van Olla vogala tot Aloeette. Middelnederlandse liefdeslyriek in Europees perspectief' van auteur Frank Willaert:

 

Bekijk hier het literaire salon met Frank Willaert en Peter Theunynck:

 

  Deel deze pagina