Couttenier, Piet
Couttenier, Jean-Pierre

Piet Couttenier (1947) studeerde Germaanse filologie aan de KULeuven en promoveerde er in 1976 met een literatuursociologisch onderzoek van de gelegenheidspoëzie van Guido Gezelle. Hij was tot 2011 hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen en buitengewoon hoogleraar aan de KULeuven. Hij verricht vooral onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse literatuur van de negentiende eeuw en het werk van Guido Gezelle. Hij publiceerde talrijke studies over en edities van Gezelle. Samen met Willem van de Berg schreef hij Alles is taal geworden, het zesde deel van de nieuwe geschiedenis van de Nederlandse literatuur (onder de auspiciën van de Nederlandse Taalunie), gewijd aan de periode 1800-1900. Aan de Universiteit Antwerpen was hij directeur van het Centrum voor Gezellestudie, woordvoerder van het Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Nederlanden (ISLN) en (van 1989 tot 2011) redacteur van het tijdschrift ‘Gezelliana. Kroniek van de Gezellestudie’. Hij was ook voorzitter van het Guido Gezellegenootschap (1998-2009). Hij is bestuurslid van de Werkgroep De Negentiende Eeuw van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden.

Selectieve bibliografie

Couttenier, Piet (1989, red.). ‘Mijn dichten, mijn geliefde, Een keuze uit de poëzie van Guido Gezelle’. Gent: Poëziecentrum. 299 pp.

Couttenier, Piet (2000, red.). ‘Een eeuw Gezelle 1899-1999. Colloquium, Brugge 19 en 20 november 1999’. Antwerpse Studies over Nederlandse Literatuurgeschiedenis, 5. Leuven: Peeters. 228 pp.

Couttenier, Piet & An De Vos (2002, red.). ‘Gezelle Guido, Poëzie en proza’. Deltareeks. Amsterdam: Bert Bakker. 536 pp.

van den Berg, Willem & Piet Couttenier (2009). ‘Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900’. Amsterdam: Bert Bakker. 833 pp.

Couttenier, Piet & Walter Verschueren (2013, red.). ‘Hendrik de Veroveraar. De wereld van Conscience / Conscience in de wereld’. Verslagen & Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 123/2-3.

volledige bibliografie:
www.uantwerpen.be/nl/personeel/piet-couttenier/publicaties/