De Haes, Frans

Frans De Haes (Etterbeek, 1948) is romanist (Namen en KULeuven) en volgde later de lessen Hebreeuws aan het Martin-Buber-instituut (ULB). Hij was assistent aan de KUL, daarna leraar Frans, free-lance journalist (VRT) en ten slotte, van 1979 tot 2009, wetenschappelijk medewerker bij de ‘Archives et Musée de la Littérature’ (Koninklijke Bibliotheek).
Hij publiceerde enkele dichtbundels in het Frans, een studie over de Franse dichter Lautréamont en een essay over de Belgisch-Franse romanschrijfster Dominique Rolin, dat werd bekroond met de Emmanuel Vossaert-prijs van de Académie Royale de Langue et de Littérature françaises (2009) en de Prijs van de stad Doornik (2010). Daarnaast vertaalde hij meer dan honderd gedichten uit het Nederlands voor verschillende tijdschriften (‘Septentrion’, ‘Yang’, ‘Revolver’, ‘Vlaanderen’…) en bloemlezingen. Hij schreef verder talrijke kritische bijdragen over Franse en Vlaamse schrijvers en publiceerde een boek gesprekken met de Franse schrijver Philippe Sollers.
Uit het Hebreeuws vertaalde hij werk van Samuel Ha-Naguid (12e eeuw); hij stelde bovendien, voor uitgeverij Gallimard, een bloemlezing van klassieke Hebreeuwse poëzie samen en publiceerde in 2012 een vertaling, met inleiding en commentaar, van de Twaalf kleine Profeten uit de Bijbel. In 2014 verscheen zijn vertaling van het Hooglied (‘Le Chant suprême’). Hij werkt momenteel aan een nieuwe vertaling (met uitvoerig commentaar) van het bijbelse boek ‘Ezekiël’ en aan een kleine bloemlezing (met Franse vertalingen) uit het werk van Hubert van Herreweghen.

Selectieve bibliografie

Isidore Ducasse, Comte de Lautréamont. Histoire d’une renommée et état de la question. Gembloux, Duculot, 1970, 260p.

Poésie hébraïque du 4e au 18e siècle. Paris, Gallimard, « L’Infini », 1992, 166p.

Samuel Ha-Naguid, Guerre, amour, vin et vanité. Poèmes choisis, traduits de l’hébreu et présentés par F. De Haes. Monaco, Editions du Rocher, « Anatolia », 2001, 219p.

Les Pas de la Voyageuse : Dominique Rolin. Brussel, AML Editions / Luc Pire, « Archives du Futur », 2008, 268p. (Emmanuel Vossaert-prijs van de « Académie Royale de Langue et de Littérature françaises », 2009, en Prijs van de stad Doornik, 2010).

Le Rouleau des Douze. Prophètes d’Israël et de Juda. Brussel, Editions Lessius, « Le Livre et le Rouleau » 39, 2012, 391p.