De Smedt, Marcel

Marcel De Smedt (Lede, 1948) studeerde Germaanse filologie aan de KU Leuven en doctoreerde in 1977 op een proefschrift over De literair-historische activiteit van Jan Frans Willems (1793-1846) en Ferdinand Augustijn Snellaert (1809-1872). Het werd in 1984 opgenomen in de publicaties van de Academie.

Hij was aan de KU Leuven bibliothecaris van de faculteit Letteren en doceerde de colleges Editiewetenschap en Heuristiek (Leuven en Kortrijk). Hij is thans emeritus gewoon hoogleraar.

Zijn wetenschappelijk werk situeert zich op het gebied van de literair-historische studie van de 19de eeuw in Vlaanderen, en op het domein van de teksteditie. Hij publiceerde heel wat artikels op deze terreinen, ook in buitenlandse tijdschriften. In 2013 verscheen zijn editie van de Briefwisseling Stijn Streuvels (1871-1969) - Ernest Claes (1885-1968), en recent zijn editie van Stijn Streuvels’ dagboek In oorlogstijd 1914 (2015).

Marcel De Smedt is voorzitter van het Stijn Streuvelsgenootschap en van het F.A. Snellaertcomité. In 2014 was hij voorzitter van de KANTL.

Selectieve bilbiografie

De Smedt, Marcel (1984). ‘De literair-historische activiteit van Jan Frans Willems (1793-1846) en Ferdinand Augustijn Snellaert (1809-1872)’. Gent: KANTL.

De Smedt, Marcel (2013, red.). ‘Briefwisseling Stijn Streuvels (1871-1969) - Ernest Claes (1885-1968)’. Leuven: Davidsfonds.

De Smedt, Marcel (2015, red.). ‘In oorlogstijd: uit het dagboek van Stijn Streuvels. Deel I 1914’. Tielt: Lannoo.

URL naar websites
- persoonlijke website:
www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=smed005

- webpagina met volledige bibliografie:
lirias.kuleuven.be/cv?u=U0011594