Devoldere, Luc

Luc Devoldere (Kortrijk, 1956) studeerde Oude Talen en Wijsbegeerte in Kortrijk en Leuven, gaf achttien jaar les aan het Sint-Barbaracollege te Gent en is sinds 1996 verbonden aan de Stichting Ons Erfdeel, waarvan hij in 2002 hoofdredacteur en afgevaardigd-bestuurder werd.
Sinds 2009 is hij lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde in opvolging van Paul Hadermann.

Hij prolifeerde zich binnen onze letteren vooral als essayist. Hij is de auteur van talloze bijdragen in culturele en literaire tijdschriften en in krantenbijlagen. Uit die artikels, die getuigen van grote eruditie, fijne perceptie en scherpe analyse, spreekt de gedrevenheid en het engagement van de intellectueel die pleit voor een samengaan van de rijke traditie van de Europese cultuur en de vernieuwingen en uitdagingen van de moderniteit. Diezelfde kenmerken en uitgangspunten zijn terug te vinden in zijn boeken. Hij publiceerde o.a. ‘Wachtend op de barbaren. Essays’  (2002, vertaald in 2013, ‘En attendant les Barbares’, L’instant même, Québec) waarvoor hij de Prijs Letterkunde kreeg van de Vlaamse Provincies (2004); ‘De verloren weg. Van Canterbury naar Rome’ (2002); ‘Mijn Italië’ (2006), bekroond met de Prijs Essay van de Provincie West-Vlaanderen (2008); ‘Lucifers bij de brand. Notities’ (2009) en ‘Tegen de kruideniers. Over talen, Europa en geheugen’ (2014). Hij vertaalde ook ‘De as van Gramsci’ van Pier Paolo Pasolini (Uitgeverij P, Leuven, 2012).

Door zijn redactioneel en bestuurlijk werk bij Ons Erfdeel vzw bekleedt Luc Devoldere een belangrijke plaats binnen het cultureel-maatschappelijk leven in Vlaanderen en Nederland. Door die grote betrokkenheid bij wat er in ons taalgebied gebeurt, heeft hij een heel duidelijke kijk op de recente evoluties binnen kunst en cultuur in het algemeen en binnen de taal en letteren in het bijzonder. De standpunten die hij in toespraken en geschriften daaromtrent verwoordt, zijn erg relevant en bepalen mede het debat.

Selectieve bibliografie

Devoldere, Luc (2002). ‘Wachtend op de barbaren. Essays’. Tielt: Lannoo.

Devoldere, Luc (2002). ‘De verloren weg. Van Canterbury naar Rome’. Amsterdam: Atlas.

Devoldere, Luc (2006). ‘Mijn Italië’. Amsterdam: Atlas.

Devoldere, Luc (2009). ‘Lucifers bij de brand. Notities’. Amsterdam: Atlas.

Devoldere, Luc (2014). ‘Tegen de kruideniers. Over talen, Europa en geheugen’. Antwerpen: De Bezige Bij.

URL naar websites
- persoonlijke website:

- webpagina met volledige bibliografie:
www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=devo010