Devoldere, Luc

Luc Devoldere (Kortrijk, 1956) studeerde oude talen en wijsbegeerte in Kortrijk en Leuven, gaf les aan het Sint-Barbaracollege te Gent (1978-1996) en was vanaf 1996 verbonden aan de Stichting Ons Erfdeel, later Ons Erfdeel vzw, waarvan hij van 2002 tot eind 2020 hoofdredacteur en afgevaardigd-bestuurder was.
Sinds 2009 is hij lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren in opvolging van Paul Hadermann.

Hij profileerde zich binnen onze letteren vooral als essayist. Hij is de auteur van talloze bijdragen in culturele en literaire tijdschriften en in krantenbijlagen. Uit die artikels, die getuigen van grote eruditie, fijne perceptie en scherpe analyse, spreekt de gedrevenheid en het engagement van de intellectueel die pleit voor een samengaan van de rijke traditie van de Europese cultuur en de vernieuwingen en uitdagingen van de moderniteit. Diezelfde kenmerken en uitgangspunten zijn terug te vinden in zijn boeken. Hij publiceerde o.a. ‘Wachtend op de barbaren. Essays’  (2002, vertaald in 2013, ‘En attendant les Barbares’, L’instant même, Québec) waarvoor hij de Prijs Letterkunde kreeg van de Vlaamse Provincies (2004); ‘De verloren weg. Van Canterbury naar Rome’ (2002); ‘Mijn Italië’ (2006), bekroond met de Prijs Essay van de Provincie West-Vlaanderen (2008); ‘Lucifers bij de brand. Notities’ (2009) en ‘Tegen de kruideniers. Over talen, Europa en geheugen’ (2014). Hij vertaalde ook ‘De as van Gramsci’ van Pier Paolo Pasolini (Uitgeverij P, Leuven, 2012).

Selectieve bilbiografie

Devoldere, Luc (2002). ‘Wachtend op de barbaren. Essays’. Tielt: Lannoo.

Devoldere, Luc (2002). ‘De verloren weg. Van Canterbury naar Rome’. Amsterdam: Atlas.

Devoldere, Luc (2006). ‘Mijn Italië’. Amsterdam: Atlas.

Devoldere, Luc (2009). ‘Lucifers bij de brand. Notities’. Amsterdam: Atlas.

Devoldere, Luc (2014). ‘Tegen de kruideniers. Over talen, Europa en geheugen’. Antwerpen: De Bezige Bij.

Devoldere, Luc (2021). ‘Was alles al gezegd, nog niet door hen. Pleidooien en aanklachten’. Leuven: Uitgeverij P.

Devoldere, Luc (2024). ‘Lucifers bij de brand. Notities 2020-2023’. Leuven: Uitgeverij P.

Devoldere, Luc (2024). ‘Zwerven langs de limes. De randen van het Romeinse rijk’. Amsterdam: Athenaeum - Polak & Van Gennep.

webpagina met volledige bibliografie:
www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=devo010