Fraeters, Veerle

Veerle Fraeters (1963) is mediëvist en neerlandicus, en als hoogleraar verbonden aan het onderzoeksinstituut Ruusbroecgenootschap van de Universiteit Antwerpen. Haar onderzoek situeert zich op het domein van de Middelnederlandse alchemistische en mystieke tekstoverlevering. Ze heeft daarbij speciale aandacht voor de visionaire traditie, voor vrouwelijke auteurs en voor het oeuvre van de Brabantse mystica Hadewijch. Samen met Frank Willaert geeft ze het verzamelde werk van Hadewijch uit (Historische Uitgeverij Groningen). Recent startte Veerle Fraeters een nieuwe onderzoekslijn op over de doorwerking van de middeleeuwse mystiek in de moderne periode.

Selectieve bibliografie

Veerle Fraeters, Gods gouden thesaurus. Het Middelnederlandse handschrift Wenen, ÖNB, 2372 in de alchemistische traditie (Leuven: Peeters, 1999); Veerle Fraeters, ‘Medioneerlandistiek in context: literair-historici op zoek naar Hermes en Philologia’, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 120 (2004), p. 298-308; Hadewijch, Liederen. Uitgegeven door V. Fraeters & F. Willaert, met een reconstructie van de melodieën door Louis P. Grijp (Groningen: Hist. Uitg., 2009) (Kruyskampprijs 2012; vertaald in het Hongaars (2016), Duits (2016) en Frans (2019)); V. Fraeters, ‘Visio’, in: Amy Hollywood et al., The Cambridge Companion to Christian Mysticism (Cambridge: C.U.P., 2012), p. 179-188; Thérèse de Hemptinne, Veerle Fraeters & María Eugenia Góngora (eds.), Speaking to the Eye. Sight and Insight through Text and Image (1150-1650) (Turnhout: Brepols, 2013); Veerle Fraeters & Imke de Gier (eds.), Mulieres Religiosae: Shaping Female Spiritual Authority in the Medieval and Early Modern Periods (Turnhout: Brepols, 2014).