Fraeters, Veerle

Veerle Fraeters (1963) is mediëvist en neerlandicus, en als hoogleraar verbonden aan de Afdeling Nederlands van de Universiteit Utrecht en daarnaast deeltijds aan het onderzoeksinstituut Ruusbroecgenootschap van de Universiteit Antwerpen. Haar onderzoek situeert zich op het domein van de Middelnederlandse mystieke literatuur en de laatmiddeleeuwse religieuze tekstcultuur. Ze heeft daarbij speciale aandacht voor de visionaire traditie, voor vrouwelijke auteurs, en in het bijzonder voor Hadewijch, wiens verzamelde werk ze samen met Frank Willaert uitgeeft (Historische Uitgeverij Groningen). Ze verricht daarnaast onderzoek naar de circulatie en hergebruik van middeleeuwse mystiek in de moderne en hedendaagse cultuur. Ze zetelt momenteel in de redactie van de ‘Spiegel der Letteren en Ons Geestelijk Erf’.

www.uu.nl/medewerkers/VJAFraeters

Selectieve bibliografie

Monografieën, bundels en edities (selectie):

Veerle Fraeters, Tijl Nuyts & Gwennie Debergh (red.), ‘Literatuur en Religie’, Gent: Academia Press, 2020.

Hadewijch, ‘Liederen, uitgegeven’, ingeleid, vertaald en toegelicht door Veerle Fraeters en Frank Willaert, met een reconstructie van de melodieën door L.P. Grijp, Groningen: Historische Uitgeverij, 2009.

Veerle Fraeters, ‘Gods gouden thesaurus. Het Middelnederlandse handschrift Wenen, ÖNB, 2372 in de alchemistische traditie’, Leuven: Peeters, 1999.


Artikelen in wetenschappelijke bundels en tijdschriften (selectie):

Veerle Fraeters, ‘ “Soe werdic saen te voete ghevelt”. Allegorische intertekst en mystagogie in het negende lied van Hadewijch’, in ‘Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde’ 138.3 (2022), p. 199-223.

Veerle Fraeters & Tijl Nuyts, ‘Mediating Medieval Mysticism in Interwar Belgium. The Histoire Croisée of Hadewijch’s First Vision in the Periodical Hermès (1933-1939)’, in ‘Journal of European Periodical Studies’ 6.2 (2021), p. 88-108.

Veerle Fraeters, ‘From Middle Dutch Writer to French Film Character. The Presence of Hadewijch in France from the Perspective of ‘Hadewijch’, the Movie (2009)’, in Elke Brems, Orsy Réthelyi, Ton Van Kalmthout (red.), ‘Doing Double Dutch. The International Circulation of Literature from the Low Countries’, Leuven: Leuven University Press, 2017, p. 113-131.

Veerle Fraeters, ‘Lyrische lessen. Personificatie als mystagogisch middel in de Liederen van Hadewijch’, in ‘Spiegel der Letteren’ 57/2 (2015), p. 113-128.

Veerle Fraeters, ‘Medioneerlandistiek in context: literair-historici op zoek naar Hermes en Philologia’, in ‘Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde’ 120 (2004), p. 298-308.


Voor een breder publiek:

Veerle Fraeters, ‘Orewoet. De rol van de liefdesrazernij in het mystieke narratief van Hadewijch (c. 1240)’, in Sjef Houppermans en Marc De Kesel (red.), ‘Ziek van verlangen. Mystiek & psychoanalyse’ (Psychoanalyse & Cultuur, 15), Antwerpen/Apeldoorn: Garant, 2023, p. 73-97

‘Zelfloos: mystiek en het moderne ik’, in ‘Streven: cultureel maatschappelijk maandblad’ 85 (2018), p. 413-416. Met Walter Van Herck.

Veerle Fraeters & Sarah Menu, ‘Moderne Hadewijchreceptie: zes markante momenten’, in Paukeslag: digitaal platform voor levend poëzie-erfgoed (2017),  http://www.paukeslag.org/exhibits/show/moderne-hadewijch-receptie—-z