Hiligsmann, Philippe

Philippe Hiligsmann (Verviers, 1964) behaalde zijn ‘doctorat en philosophie et lettres’ aan de Université de Liège (1993) met een studie over de ‘Linguïstische aspecten en pedagogische implicaties van de tussentaal van Franstalige M.O.-leerders van het Nederlands’, waarvoor hij de Prijs voor taalkunde 1993 van de KANTL ontving. Van 1986 tot 2001 was hij achtereenvolgens assistent, eerstaanwezend assistent en werkleider Nederlandse taal en taalkunde aan de Université de Liège en van 1999 tot 2001 Maître de conférences aan de Université Charles-de-Gaulle Lille 3. Aan de Université Catholique de Louvain werd hij in 2001 docent, in 2006 hoogleraar en in 2011 gewoon hoogleraar Nederlandse taal en taalkunde. Momenteel is hij Decaan van de Faculté de philosophie, arts et lettres van de UCL (2012-2018).
Zijn onderzoeksactiviteiten situeren zich enerzijds in het domein van de Contrastieve taalkunde Nederlands-Frans, in het bijzonder fonetische en morfosyntactische aspecten, en anderzijds in het domein van de studie van Nederlands als vreemde taal, in het bijzonder het Nederlands van Franstalige leerders van het Nederlands (uit het traditioneel en het immersieonderwijs). Hij is samensteller van Contrastieve woordenboeken Nederlands-Frans, auteur van een hele reeks peer reviewed artikelen zowel over het Nederlands als vreemde taal als over contrastieve taalkunde, en auteur van verschillende Handboeken Nederlands voor het Franstalig onderwijs.

Selectieve bibliografie

Hiligsmann, Philippe (2008). “Het nut van (contrastief) grammaticaonderwijs in vreemdetaalverwerving”. In: ‘Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Verslagen en Mededelingen’, 118/1, 183-200.

Hiligsmann, Philippe & Laurent Rasier (2011). “Het geïntegreerde contrastieve onderzoeksdesign onder de loep”. In: Laurent Rasier, Vincent van Heuven, Bart Defrancq & Philippe Hiligsmann (red.), ‘Nederlands in het perspectief van uitspraakverwerving en contrastieve taalkunde’ (Lage Landen Studies; 2). Gent: Academia Press, 183-194.

Hiligsmann, Philippe, Pauline Degrave, Kristel Van Goethem & Laurent Rasier (2014). ‘100 fautes en néerlandais. Les erreurs courantes des francophones. Corrections, explications, règles’. Louvain-la-Neuve : De Boeck.

Van Goethem, Kristel & Philippe Hiligsmann (2014). “When two paths converge: debonding and clipping of Dutch reuze ‘lit. giant; great’”. In: ‘Journal of Germanic Linguistics’, 26/1, 31-64.

Theissen, Siegfried, Philippe Hiligsmann, Laurent Rasier & Caroline Rasier (2015). ‘Nederlands-Frans in contrast. 2000 lexicologische valstrikken in het Frans’. Leuven/Den Haag: Acco.

persoonlijke website:
www.uclouvain.be/philippe.hiligsmann

volledige bibliografie:
www.uclouvain.be/philippe.hiligsmann