Humbeeck, Kris
Humbeeck, Kristiaan Alfons Cyriel

Kris Humbeeck (Genk, 1962) promoveerde eind 1991 aan de Universitaire Instelling Antwerpen tot doctor in de Letteren en Wijsbegeerte op het proefschrift ‘De komst van de trein in de Nederlandse letteren’. Hij is gewoon hoogleraar Moderne Nederlandstalige literatuur aan de Universiteit Antwerpen, codirecteur, met Frank Willaert, van het Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Nederlanden (ISLN) en directeur van het L.P. Booncentrum.
Behalve over het deconstructivisme publiceerde hij over diverse Nederlandse en Vlaamse auteurs van na 1789, waaronder Nicolaas Beets, Conrad Busken Huet, Hugo Claus en Louis Paul Boon. Onder zijn wetenschappelijke leiding bezorgt een team van tekstediteurs van de Universiteit Antwerpen in samenwerking met collega’s van de Universiteit Gent en de Radboud Universiteit Nijmegen sinds 2005 het door De Arbeiderspers uitgegeven Verzameld Werk van Boon. Voor de tot op heden verschenen vijftien delen schreef Humbeeck telkens het nawoord. De zwaartepunten van zijn onderzoek zijn literatuur en moderniseringsprocessen; literatuur en Vlaamse Beweging; en teksteditie.
Kris Humbeeck is bestuurslid van het Gerard Walschapgenootschap en was curator van de Boontentoonstellingen Fabrieksstad Aalst (Aalst, 1999); Boon!2012 Rebellen (Aalst, 2012) en Boon!2012 Villa Isengrimus (Antwerpen, 2012).

Selectieve bibliografie

Humbeeck Kris (1991). “IJlend heen en ijlend weer (geheimzinnig snel)”. In: ‘Restant’ 19.2/3, 141-538.

Humbeeck Kris (1999). ‘Onder de giftige rook van Chipka: Louis Paul Boon 1912-1979’. Gent/Amsterdam: Ludion/Querido.

Humbeeck Kris (2003). ‘“Een nieuwe generatie van onwetenden wordt opgeleid.” Collaboratie, berechting en maatschappelijke re-integratie volgens Louis Paul Boon’. In: Boon Louis Paul, Chris van der Heijden, Kris Humbeeck & Dimitri Verhulst (red.), ‘Hij was een zwarte: over oorlog en collaboratie’. Antwerpen: Meulenhoff-Manteau, 85-142.

Humbeeck Kris (2010). “Begoochelingen en ontgoochelingen van een Vlaamse nationaalsocialist : omtrent Filip de Pillecyn”. In: ‘ZL: literair-historisch tijdschrift’, 9.4, 23-65.

Humbeeck Kris (2012). “Smeerlapperij voor gevorderden. Louis Paul Boon en pornografie als satirisch procedé”. In: Rick van Driel & Joost Honings (red.), ‘Pornografie in de Nederlandse literatuur’. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 109-125.

volledige bibliografie:
www.uantwerpen.be/nl/personeel/kris-humbeeck/publicaties/