Barbara Kalla, hoogleraar aan de universiteit van Wrocław, is een van de meest actieve onderzoekers/docenten in de internationale Neerlandistiek – niet enkel in Polen maar in heel Centraal- en Oost-Europa. Frequent verschijnen er bijdragen van haar hand in Nederlandse en Vlaamse tijdschriften en publicaties op het domein van de poëzie-analyse en de jeugdliteratuur. Ook door haar engagement in onder meer de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek draagt ze de Nederlandse taal en cultuur uit. Haar lidmaatschap versterkt de band van onze Academie met de internationale gemeenschap van neerlandici, niet alleen academisch maar ook cultureel (via haar vertalingen en haar initiatieven om Vlaamse en Nederlandse auteurs internationale uitstraling te geven).