Michajlova, Irina

Irina Michajlova is hoogleraar Nederlandse Taal en Letterkunde aan de Universiteit van St.Petersburg (Rusland). In 1987 is zij gepromoveerd op een dissertatie over de conjunctief in het Middelnederlands. Ze is co-auteur van het leerboek Nederlands voor Russen “Goed zo!”(samen met H. Boland, St. Petersburg-Amsterdam 1997-2004). Zij vertaalt zowel proza (onder meer J. Huizinga, K. Verheul, A.F.Th. van der Heijden, C. Nooteboom, Sjoerd Kuyper, Maarten Biesheuvel, J. van Leeuwen) als poëzie (G. Kouwenaar, R. Kopland, K. Ouwens; met A. Poerin als co-vertaler: M. Nijhoff , J.H. Leopold, G. Gezelle, G. Achterberg), zowel fictie als non-fictie, zowel moderne schrijvers als oude auteurs (o.a. Gerrit de Veer, 1598).
Irina Michajlova publiceert artikelen over de receptie van de Nederlandse literatuur in Rusland en de vertaalproblematiek. In 2007 verscheen haar boek “Jazyk niderlandskj poezii i problemy poeticheskogo perevoda” (De taal van de Nederlandse poëzie en de problematiek van poëzie vertalen). In 2005 werd zij met de NLPVF Vertalersprijs onderscheiden. In 2011 kreeg zij de “RusPrix Award” (van de Russische Ambassade in Den Haag) voor haar persoonlijke bijdrage tot de culturele contacten tussen Rusland en Nederland. In 2015 volgde zij Kare Langvik-Johannessen op als buitenlands erelid van de KANTL.