Nuyts, Jan

Jan Nuyts (Antwerpen, 1959) behaalde de graad van Doctor in de Germaanse Filologie (specialisatie Taalkunde) in 1988, en het Hoger Aggregaat in 1994, beide aan de Universiteit Antwerpen. Na een carrière als pre- en postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen, en verschillende lange buitenlandse onderzoeksverblijven, o.m. aan de Universität Salzburg, de Universiteit van Amsterdam, de University of California at Berkeley, de Universität Heidelberg en het Max-Planck Instituut voor Psycholinguïstiek in Nijmegen, is hij sinds 2000 professor voor Nederlandse en algemene taalkunde aan de Universiteit Antwerpen (als opvolger van Georges De Schutter). Zijn onderzoek focust vooral op de semantiek en syntaxis van modale en gerelateerde uitdrukkingen (o.m. modale hulpwerkwoorden, modale adverbia en adjectieven, mentale-toestandswerkwoorden), in het Nederlands maar ook contrastief met o.m. het Engels en het Duits, en vanuit zowel een synchroon als een diachroon perspectief. Hij werkt daarbij vanuit een cognitieve en functionele invalshoek, en is vooral geïnteresseerd in de vraag wat de empirie bijdraagt tot een beter begrip van de relatie tussen taalstructuur en conceptuele structuur (‘denken’). Hij heeft uitvoerig gepubliceerd over deze onderwerpen, o.m. in de vorm van twee monografieën en verschillende geredigeerde volumes bij internationale uitgevers, en in ettelijke bijdragen in internationale tijdschriften en verzamelbundels. Daarnaast heeft hij ook occasioneel bijgedragen tot de beschrijving van zijn ‘moedertaal’, nl. het stadsdialect van Antwerpen.

Selectieve bibliografie

Nuyts, Jan (1992). ‘Aspects of a cognitive-pragmatic theory of language: On cognition, functionalism, and grammar’. Amsterdam: J.Benjamins. xii + 399 pp.

Nuyts, Jan & Eric Pederson (1997, red.). ‘Language and conceptualization’. Cambridge: Cambridge University Press. viii + 281 pp.

Nuyts, Jan (2001). ‘Epistemic modality, language, and conceptualization: A cognitive-pragmatic perspective’. Amsterdam: J.Benjamins. xix + 428 pp.

Nuyts, Jan & Pieter Byloo (2015). “Competing modals: Beyond (inter)subjectification”. In: ‘Diachronica’ 32: 34–68.

Nuyts, Jan & Johan van der Auwera (in druk, red.). ‘The Oxford handbook of modality and mood’. Oxford: Oxford University Press. Ca. 750 pp.

volledige bibliografie:
uahost.uantwerpen.be/nuyts/NederlandsPublicaties.html