Stellmacher, Dieter

Dieter Stellmacher, geboren op 3.5.1939, groeide op in de Lutherstad Wittenberg en studeerde Duitse, Nederlandse en Slavische filologie aan de universiteit van Leipzig. Hij promoveerde er in 1968 met een dialectgeografische studie waarin het probleem van de Nederlandse elementen in de zuidelijke Fläming al een rol speelt. Van 1969 tot 1971 was hij lector Duits aan de universiteit van Jyväskylä, Finland, met een leeropdracht voor Nederlands in Tampere. Van 1971 tot 1975 was hij wetenschappelijk medewerker en stipendiaat van de Deutsche Forschungsgemeinschaft aan de Deutscher Sprachatlas in Marburg. Daar habiliteerde hij zich met een dialectologisch-sociolinguistische studie over de Nedersaksische stad Osterholz-Scharmbeck. Hij verwierf zo de leerbevoegdheid voor “Germanistische Linguistik mit besonderer Berücksichtigung des Niederdeutschen und des Niederländischen”. Het jaar daarop werd hij gewoon hoogleraar voor Nederduitse filologie aan de universiteit van Göttingen, met examineerbevoegdheid voor het vak Nederlands. In 2005 werd hij emeritus.
Hij bekleedt functies aan verscheidene wetenschappelijke inrichtingen. Hij is o.m. voorzitter van de grote “Internationale Gesellschaft für Dialektologie des Deutschen”, lid van de wetenschappelijke adviesraad van het Forschungsinstitut für deutsche Sprache - Deutscher Sprachatlas te Marburg, van de wetenschapsraad van het Institut für deutsche Sprache te Mannheim en ook corresponderend lid van de onderzoekseenheid voor meertaligheid in Brussel.
De neerlandistische verdiensten van deze breed georiënteerde taalkundige liggen vooral in de gebieden taalgeschiedenis (hij is o.a. auteur van een kleine geschiedenis van de Nederlandse taal, die ook in het Deens is vertaald, het onderzoek van de taaloverblijfselen van de middeleeuwse Nederlandse vestigingen in de Oostnederduitse dialecten (verscheidene artikelen en organisatie van een congres in 2003, waarvan hij ook de Handelingen heeft uitgegeven) en de verhouding van Nederlands en Nederduits met de daaraan verbonden sociolinguistische aspecten (verscheidene artikelen). Hij recenseert ook regelmatig neerlandistische publicaties in Duitse tijdschriften.