Theissen, Siegfried

Siegfried Theissen (Eupen, 1940) werd, na een regentaat moderne talen (1960) en een licentie Germaanse talen (Luik 1967), assistent van prof.J.Moors aan de Universiteit Luik. Hij promoveerde in 1973 op een proefschrift over ‘De germanismen in de moderne Nederlandse woordenschat’. In 1979 werd hij hoogleraar en in 1989 gewoon hoogleraar moderne Nederlandse taalkunde aan de Universiteit Luik. Sinds 1 oktober 2005 is hij met emeritaat. Tot in 2015 is hij lid geweest van de redactieraad van ‘Nederlands van Nu’ (thans ‘Neerlandia’).
Zijn belangstelling gaat uit naar de invloed van het Duits en het Frans op het hedendaagse Nederlands, naar recente morfologische ontwikkelingen (meervoudsvorming, genus, prefix- en suffixdoubletten) en naar de verschillen tussen het Belgische Nederlands en het Standaardnederlands. In september 2015 verschijnt de 7de uitgave van zijn ‘Dictionnaire Juridique/Juridisch Woordenboek’ (Brugge: Die Keure/La Charte).

Selectieve bibliografie

Theissen, Siegfried (1975). ‘De germanismen in de moderne Nederlandse woordenschat’. Brussel: Belgisch Interuniversitair Centrum voor Neerlandistiek.

Theissen, Siegfried & Philippe Hiligsmann (1999). ‘Uitdrukkingen en spreekwoorden van A tot Z’. Paris/Bruxelles: De Boeck Université.

Theissen, Siegfried, Philippe Hiligsmann & Roland Lousberg (2003). ‘Nouveau dictionnaire contrastif des prépositions français-néerlandais’. Bruxelles: De Boeck Université.

Theissen, Siegfried & Peter Debrabandere (2004). ‘Woordenboek voor correct taalgebruik’. Deurne: Wolters Plantyn.

Theissen, Siegfried (2013). ‘Neues Wörterbuch der Eupener Mundart‘. Eupen: Grenz Echo Verlag. Nachfolgeband, 2015.

volledige bibliografie:
www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=thei001