Van Keymeulen, Jacques

Jacques Van Keymeulen (1952) is licentiaat in de Geschiedenis, doctor in de Germaanse Filologie en een bekend dialectoloog. Hij is verbonden aan de Vakgroep Taalkunde - Nederlands van de UGent en doceerde daar (tot zijn emeritaat in 2018) o.a. historische taalkunde, variatielinguïstiek en Afrikaanse taalkunde. Hij was een van de drijvende krachten achter het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten, een woordenboekproject dat in 1972 aan de Universiteit Gent werd opgestart en in 2018 werd stopgezet. Hij lanceerde ook de Woordenbank van de Nederlandse Dialecten, een website waarop vele Zuid-Nederlandse dialectwoordenboeken geschreven door amateurs zijn samengebracht. Van Keymeulen is voorzitter van Variaties vzw. Koepelorganisatie voor dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen.

Selectieve bibliografie

Hij werkte als co-auteur mee aan 12 afleveringen van het Woordenboek Vlaamse Dialecten (WVD).
Afrikaans: Verdoolaege, A. en J. Van Keymeulen (2013┬▓), Grammatica van het Afrikaans. Gent, Academia Press. 162 blz.
Van Keymeulen, J. (2013), Geographical patterns of lexical variation in the Dutch-speaking area. Hfdst. in: Hinskens, F. & J. Taeldeman, Language and space: Dutch.
Digitalisering
Hij initieerde tal van websites met dialectologisch materiaal voor onderzoekers en het brede publiek:
www.dialectloket.be (website met 800 gedigitaliseerde bandopnames);  www.dialectzinnen.ugent.be (website met daarin scans van de Reeks Nederlandse Dialectatlassen); www.woordenbank.be, een database van de alfabetisch geordende plaatselijke of regionale woordenboeken, gedigitaliseerd door vrijwilligers